Antroposofie in de pers

Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 24 mei 2017

Hinten


Het gaat niet zo best, dat moge duidelijk zijn. Ik bedoel met de frequentie van nieuwe berichten op deze weblog. Het is precies één maand geleden sinds de vorige keer. Terwijl ik eerder hintte op iedere twee weken een update. Nou ja, niet getreurd, laten we maar gewoon starten. Er is genoeg te melden, ik zal weer een keuze moeten maken. Om te beginnen de aankondiging van het zomernummer van Antroposofie Magazine, ‘Zomernummer komt eraan’ op 17 mei:
Het zomernummer van AM is een zonnig nummer geworden. We vertellen je graag even wat je zoal in dit nummer kunt lezen.

“Ga doen wat je belangrijk vindt”

Arianne Collee interviewde Merijn Tinga, bioloog, multidisciplinair kunstenaar en bekend als de ‘Plastic Soup Surfer’. Om aandacht te krijgen voor het plastic zwerfafval in zee bouwde hij een surfboard van plastic flesjes waarmee hij in negen uur van Scheveningen naar Engeland kitesurfte. Hij wil mensen inspireren om hun overtuigingen na te leven.

Meditatie

Met het overpeinzen en ordenen van je gedachten en waarnemingen kan je op een gegeven moment een licht opgaan. Annemarie Sijens werd gegrepen door de manier waarop Rudolf Steiner het waarnemen beschreef, als een proces van in- en uitademen. Een artikel over mediteren om vervolgens vernieuwende initiatieven te kunnen ontplooien.

Écht theateronderwijs

Sinds 2014 is er aan de Riouwstraat in Den Haag een theateropleiding op vrijeschoolbasis: de Vrije Theaterschool. De ontwikkeling van het individu, groepsvorming en gemeenschapszin bepalen de aanpak. “De leerling die de hoofdrol speelt, is zich ervan bewust: ‘Ik sta voorop, omdat jullie achter me staan’.” Mede-oprichter, docent en regisseur Jordan Tuinman ziet zijn school elk jaar groeien.

Jong en antroposoof

De bijeenkomsten ‘jongeren en antroposofie’ die de jongerenwerkers van de Antroposofische Vereniging organiseren worden steeds populairder. Hoe komt dat? Wat vinden ze er? Jongeren hebben volgens Johannes Kroonenberg behoefte aan een gezond mens- en wereldbeeld. “Ze willen bewust met hun leven omgaan, nemen niet zomaar aan wat anderen zeggen en willen zelf in actie komen.”

Het nieuwe project van Claudy Jongstra

Kunstenares Claudy Jongstra heeft wereldwijd faam met vilten kunstwerken. Haar wandtapijten van natuurlijke materialen en kleuren hangen in gerenommeerde musea en gebouwen. Met haar partner Claudia Busson werkt ze aan een nieuw project: een biodynamische akker en een broodoven in aanbouw. Een klein pamflet – zoals de dames het noemen – met een grote impact.

Antroposofisch geïnspireerd vakantie vieren

Hester van Delden nam een kijkje op twee vakantiebestemmingen die erg in trek zijn bij antroposofen: het Zwitserse berghotel Val Sinestra en natuurcamping Wientjesvoort in Vorden. Twee plekken waar je de natuur heel intens kunt beleven, hoewel de omgeving heel verschillend is. Van een inspiratieve, kloosterlijke sfeer in een voormalig Kurhaus tot Pippi Langkousachtige taferelen met een paard zonder zadel.

Verder natuurlijk onze vaste rubrieken als Voeding & Vitaliteit, Binnen Kijken, Biodynamisch, Feest, Spreuk en de Agenda met tips voor interessante bijeenkomsten en evenementen. En recensies van boeken, restaurants, voorstellingen en nog veel meer. Lees het allemaal in het zevende nummer van Antroposofie.

Het zomernummer van AM verschijnt 2 juni a.s. Klik HIER voor de verkoopadressen. Of neem een abonnement voor € 29,95 per jaar.
Een dag later volgde ‘Driedelige vrijeschooldocumentaire’:
De Beierse publieke omroep zond deze maand het derde deel uit van een documentaire over een vrijeschoolklas in een kleine stad in de buurt van München. De Münchense filmmaakster Maria Knilli volgde acht jaar lang de leerlingen van Christiane Umbach op deze school, tussen hun zesde en vijftiende levensjaar.

De klas in de vrijeschool is al die tijd bij elkaar gebleven, waardoor hun ontwikkeling goed te volgen was. Ook de klassenleerkracht in de vrijeschool verbindt zich vele jaren achtereen met dezelfde klas. Hoe de wisselwerking tussen leerlingen en docent in de loop der jaren verandert, wordt prachtig in beeld gebracht. Evenals de bijzondere benadering van de vrijeschool, die anders is dan andere schooltypen. Zo telt de vrijeschool nog altijd in klassen en die lopen door van begin tot eind, van de eerste tot en met de twaalfde.

In 2010 werd het eerste deel, Gute Morgen, liebe Kinder (‘Goedemorgen, lieve kinderen’), over de eerste tot en met de derde klas, uitgezonden. In 2013 volgde Eine Brücke in die Welt (‘Een brug naar de wereld’), over de vierde tot en met de zesde. Beide duurden anderhalf uur. Het derde en laatste, meest recente deel is Auf meinem Weg (‘Mijn eigen weg’) over de zevende en achtste klas, die 109 minuten duurt.

Op de website van de Bayerische Rundfunk zijn alle drie de documentaires te bekijken:
- Gute Morgen, liebe Kinder
- Eine Brücke in die Welt
- Auf meinem Weg
Wil je de films graag zelf hebben? Dan kun je ze hier op dvd bestellen.
En ook ‘Midzomerviering voor jongeren’:
De Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseert opnieuw een midzomerviering, van 16 t/m 18 juni 2017. Drie dagen lang kamperen in antroposofie geïnteresseerde jongeren met elkaar op de prachtige biologisch-dynamische boerderij Veld en Beek in Doorwerth, waar lezingen en workshops gehouden worden, je met elkaar kunt praten, lachen, bij het kampvuur zitten, muziek maken en nog veel meer.

Het thema is dit jaar ‘De spirituele achtergronden van de ecologische crisis’. “In onze huidige tijd lijkt geen kwestie zo nijpend als de uitputting van Moeder Aarde,” stelt de Jeugdsectie. “Het bewustzijn hierover groeit, en daarmee ook de technologieën die de verslindende levensstijl van de mens trachten te verduurzamen. De urgentie van het verzinnen van oplossingen maakt vaak dat de diepere vragen vergeten worden. Want wie weet waarom er nu eigenlijk een ecologische crisis is?

En misschien nog wel belangrijker, welke ontwikkeling wordt er nu van de mens gevraagd? Is dit louter en alleen een technologische, of ook een spirituele ontwikkeling?”

Met deze, en andere vragen, gaan de deelnemers van de Midzomerviering aan de slag. Wil je meedoen? Meld je dan aan via midzomerviering.nl. Deelname kost € 65,- en iedereen van 18 t/m 35 jaar is welkom. Het filmpje hieronder biedt een sfeerimpressie van de bijeenkomst van vorig jaar.

In het zomernummer van Antroposofie Magazine vind je bovendien een uitgebreide reportage over de oprichting van de Jeugdsectie en de groeiende populariteit van de jongerenbijeenkomsten.

Midzomerviering 2016 from Mereljasmijn on Vimeo.
Motief kwam op 18 mei met ‘Wereldconferentie 2016 aan het Goetheanum’:
De individuele bijdragen aan de Wereldconferentie 2016 aan het Goetheanum zijn in een schriftelijke documentatie bijeengebracht. Het eerste deel bestaat uit de toespraken in chronologische volgorde, het tweede deel bevat verslagen van werkgroepen uit de secties en diverse vakgroepen die in de middag plaatsvonden.

Bijdragen in de ochtend, kunstzinnige opvoeringen in de avond, alsmede gespreks- en werkgroepen vormden het raamwerk voor ontmoetingen en gesprekken, die het geheel een congreskarakter gaven.

In interactieve workshops over de grondsteenmeditatie in de ochtend werden vragen besproken die ontstonden uit de eigen werkervaringen van de deelnemers in samenhang met het thema van de dag. Het hier en nu van deze gesprekken was zeer moeilijk in een schriftelijke weergave onder te vatten. Vandaar dat daarvan in deze documentatie is afgezien.

De conferentie is op te vatten als een impuls die zich verder kan ontwikkelen en versterken. Hij moge werkzaam worden in de wereldwijde antroposofische beweging, in het werk in organisaties en instituten, in de Antroposofische Vereniging en de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, en tot een sterkere samenwerking leiden ten aanzien van de noden en uitdagingen van deze tijd.

Voor de Goetheanum-leiding, Christiane Haid, Ueli Hurter, Constanza Kaliks en Paul Mackay Goetheanum, januari 2017

De conferentie was op uitnodiging, maar de resultaten zijn openbaar voor alle belangstellenden, zowel in het Duits, Engels als Spaans. De documenten zijn te lezen op de website van het Goetheanum: Texte zur Goetheanum-Welt-Konferenz.
Maar ook met ‘Jaarvergadering AAG 2017 in het Goetheanum’:
De jaarvergadering 2017 van de Algemene Antroposofische Vereniging in Zwitserland was nadrukkelijk zowel een algemene bijeenkomst van de antroposofische beweging als een Algemene Ledenvergadering op de zaterdag. De voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, Jaap Sijmons, heeft verslag gedaan van deze gebeurtenis.

De Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG: Algemene Antroposofische Vereniging) kwam traditiegetrouw bijeen in de hoofdvestiging, het Goetheanum te Dornach in Zwitserland, dit jaar van 7 tot 9 april.

Op de vrijdagmiddag stelden na de opening drie nieuwe secretarissen-generaal van landelijke verenigingen zich voor. Op de zaterdag volgde op de Algemene Ledenvergadering de verantwoording van het bestuur en de ingediende moties (zes ‘Anträge’). De jaarrekening en verantwoording werd door de leden aangenomen en het bestuur décharge verleend. Matthias Girke werd tot nieuw lid van het bestuur gekozen.

Zaterdagavond vond de herdenking van de gestorvenen plaats, waarin veel aandacht voor de biografie van de Nederlandse oud-voorzitter en bestuurslid Joop van Dam. Zondagmorgen klonken toekomstbeelden van Claus-Peter Röh, Michaela Glöckler nam afscheid als sectieleider na overdracht aan Matthias Girke. Gerald Häfner sprak inspirerend over de driegeledingsbeweging en haar potentieel voor het huidige Europa.
Op 15 mei meldde de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) ‘13 Juni Algemene Ledenvergadering NVAZ’:
Op 13 juni vindt de Algemene Leden Vergadering van de NVAZ plaats in het Helicongebouw in Zeist. De vooraankondiging is naar alle leden verstuurd en men kan zich aanmelden via een mail naar secretariaat@nvaz.nl. In het inhoudelijke deel gaan we verder met het project Profilering Antroposofische Gezondheidszorg en worden twee concreet uitgewerkte speerpunten gepresenteerd. Het eerste speerpunt betreft het vormen van de taskforce voor het werven van nieuwe huisartsen om in ieder geval de komende jaren de met pensioen uitstromende artsen te gaan vervangen. En het tweede speerpunt is het in samenwerking met een communicatiebureau vormgeven van een campagne voor een gezamenlijke profilering van de antroposofische zorg. Ook niet leden die bij deze onderwerpen betrokken zijn, zijn van harte welkom.
Vandaag kwamen daar twee nieuwe berichten bij, die allebei verslag deden van wat zich gisteren afspeelde. ‘23 mei bijeenkomst PAT NVAZ’:
Vandaag 23 mei is een bijeenkomst van het PAT (Platform Antroposofische Thuiszorginitiatieven) geweest. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van Pallium Portam, Cuprum, Amada Zorgcollectief, Pallium Thuiszorg Midden Nederland en Pallium Thuiszorg Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen, kennis en vragen uitgewisseld, het gaat om een dynamisch ontwikkelende zorg waarin er veel kansen liggen. Naast de thuiszorg voor ouderen en mensen met een beperking, komen er nu ook vragen naar kraamzorg. Ieder initiatief volgt zijn geheel eigen ontwikkelingsgang en juist dit levert boeiende gesprekken op. De waardering voor deze antroposofische zorg is groot en de vraag neemt toe. Pallium Portam uit Zuid Limburg bestaat het langst en is nu bezig met het ontwikkelen van een zorg/woon initiatief, het Hof van Assisi. Hier zal een zorgpensioen komen met 7 bedden met hierom heen 24 woningen voor ouderen. Er zijn 146 aanmeldingen voor deze woningen, dus Mariel Carré is al aan het zoeken naar een vervolg om ook op deze vragen te kunnen anticiperen.
En dus ‘themabijeenkomst Ouderen met een verstandelijke beperking 23 mei’:
Vandaag heeft op Magenta, de kunstwerkplaats van Lievegoed Zorg in Driebergen, de themabijeenkomst met het onderwep ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’ plaatsgevonden. Deze bijeenkomst die door de NVAZ in samenwerking met het Landelijk Ouderverbond en Lievegoed Zorg vorm werd gegeven had als vertrekpunt het onderzoek van professor Hans Reinders. Hierin doet Hans een aantal aanbevelingen om de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Na een inleiding van Jan Vogelij, voorzitter van het LOV, werd door medewerkers van Lievegoed Zorg een casus behandeld waar ook de vader en zus van de betreffende bewoonster bij betrokken waren. Hierin kwam de kracht van het gezamenlijk optrekken van zorgprofessionals en verwanten duidelijk naar voren. Vervolgens is in kleinere gespreksgroepen verder over het onderwerp en de casus gesproken. Pim Blomaard sloot de bijeenkomst af met het inventariseren van mogelijkheden om samenwerkend een vervolg aan het onderwerp te geven. De bijeenkomst werd goed bezocht door zowel medewerkers vanuit de instellingen, vertegenwoordigers van opleidingsinstituten als ouders en verwanten. De NVAZ en het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum zullen de input uitwerken en met concrete voorstellen komen voor onder andere samenwerking, scholing, participatie en onderzoek.
Een ouder bericht is dat van Intermetzo (voorheen Zonnehuizen jeugd) op de eigen website, dat intussen is opgegaan in Pluryn. Op 20 februari schreef men daar ‘ACM keurt overname Intermetzo door Pluryn goed’:
Per 1 september 2016 heeft er een overname van Intermetzo door Pluryn plaatsgevonden middels een bestuurlijke fusie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaf hiervoor vorig jaar al voorlopig toestemming. De ACM heeft daarna de zaak grondig bestudeerd en keurt de overname nu goed. De ACM schrijft op haar website: “ACM heeft de verschillende soorten jeugdhulp van beide instellingen bekeken. Daaruit blijkt dat er geografisch gezien niet veel overlap is in het aanbod. Alleen in Gelderland hebben beide instellingen locaties dichtbij elkaar. De zorg die daar wordt aangeboden is zo anders dat er geen alternatief wegvalt door de overname. Daarbij zijn er ook andere organisaties die jeugdhulp bieden in Midden- en Oost-Nederland. Die bieden met elkaar voldoende keuzemogelijkheden voor de (samenwerkende) gemeenten om jeugdhulp te kunnen geven.”
Vier dagen later, op 24 februari, kwam er dit bericht bij, ‘Vertrek Ans van de Maat bij Intermetzo-Pluryn’:
Per 1 mei vertrekt Ans van de Maat na een dienstverband van 5 jaar als bestuurder bij Intermetzo. Per dezelfde datum gaat zij aan de slag als voorzitter van de directie van het Nederlands Jeugdinstituut: de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Ans zet hiermee haar inhoudelijke passie om de ontwikkeling van en zorg voor jeugd te versterken voort: een betekenisvol bestaan, naar vermogen kunnen participeren in een zo gewoon mogelijke context.

Wij zijn Ans zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij Intermetzo door een moeilijke periode heeft geloodst. Als bestuurder heeft ze vanuit het belang van de cliënten en medewerkers van Intermetzo gehandeld. Voor Intermetzo heeft ze een nieuw perspectief gerealiseerd in de samenwerking met Pluryn. Op woensdag 19 april wordt op een inhoudelijke en feestelijke manier afscheid genomen van Ans bij Pluryn-Intermetzo. We combineren dit afscheid met een symposium.

Rob de Jong en Monique Kavelaars
Raad van Bestuur
Pluryn-Intermetzo
Op 17 mei schreef Mieke Mosmuller op haar weblog ‘Wat “zien” wij, wanneer we onze blik richten op ons eigen denken?’
Met welk zintuig kunnen we het denken waarnemen? Niet met onze ogen of oren, dat is duidelijk genoeg. Wanneer we proberen om het denken voor de eerste keer te vatten, het is gedachte wat we zien: inhouden. We weten wat we aan het denken zijn wanneer we gezonde mensen zijn. Het is het bewustzijn wat maakt dat we weten wat we denken. Of, om het andersom te stellen: omdat we weten wat we denken, zijn we bewust.

Maar dit is niet het denkproces, niet de activiteit van het denken wat we waarnemen. Als we proberen om het denken als een activiteit te vatten, dan hebben we een ander specifiek zintuig nodig, we zouden het ‘innerlijk zintuig’ kunnen noemen.

Als eerste moeten we ons herinneren wat we deden, we kunnen niet het denken zien terwijl we denken. We moeten oefeningen doen om actief te denken en vervolgens te herinneren wat we precies deden toen we dachten. Hetzelfde ‘zintuig’ dat het mogelijk maakt om herinneringen te hebben geeft ons de kracht om te herinneren hoe we hebben gedacht – ook al vergt het meer innerlijke energie om dat te doen. Het heeft tijd nodig om ons denken te wekken. De gedachten zijn over wanneer we onze blik op het denken richten. Maar proberen om het proces van het denken te vatten terwijl we denken, wekt een nieuw zintuig, het ‘innerlijke zintuig’. Een ding is absoluut zeker: het zintuig dat de akt van het denken waarneemt in het heden – meer dan van de herinnering – is ook denken. Het ‘oog’ waarmee we het denken zien als een activiteit is het denken zelf.

Twee dingen kunnen we hier leren zien. Het eerste is dat wij zelf elk begrip genereren, elke analyse en synthese, elke logische beweging in het denken. Hoewel gedachte als inhoud gegeven kan zijn – dat is, waar wij de inhoud niet creëren – moeten ze gedacht worden als we willen weten dat we ze hebben. En we kunnen niets denken dat ondenkbaar is. Dus is het bepaald schokkend om gewend te raken aan de ervaring dat denken door mij in het leven is gebracht, en alleen door mij. Niet de inhouden, maar de ‘kennende’ activiteit.

De tweede observatie in het denken over het denken is dat we echte kunstenaars van het denken zijn, dat we precies weten hoe we het moeten doen – hoewel we het ons nooit realiseren, en ons nooit zouden realiseren, als we niet waren begonnen om te proberen het denken waar te nemen met het denken.
Vandaag gevolgd door ‘Het ontwikkelen van een helder en onderscheidend denken’:
Zijn we er eenmaal van overtuigd dat het denken in de moderne Europese cultuur gespiritualiseerd moet worden en weten we dat het gespiritualiseerde denken een waarachtige cultuurfactor zou moeten worden, zonder welke we niet gewaar kunnen worden wat de engelen in onze zielen weven, dan komt de vraag: Hoe kunnen we een dergelijk denken ontwikkelen? Ons moderne intellectuele denken is niet bepaald gespiritualiseerd, het heeft juist alle spirituele wezen verloren en is een materieel denken geworden, een denken van ‘dingen’.

Het is niet mogelijk het wetenschappelijke intellectuele denken te transformeren in een spiritueel denken, zonder een stap daar tussen. Er ligt een soort afgrond tussen ons gewone wetenschappelijke denken en het denken dat we een ‘zuiver denken’ noemen. Dit zuivere denken kan dan gespiritualiseerd worden. Het gewone wetenschappelijke denken volgt de zintuigen en houdt zich wakker door erop te leunen. Het berust op bewijs en het heeft een materiële logica en een ‘no-nonsense’ vorm. Er wordt geen enkele stap opzij gezet naar gedachten die op zichzelf staan, zonder zintuigbewijs.

Spiritualisering ligt ‘achter’ het zuivere denken, dat helemaal geen zintuiginhoud nodig heeft. Wanneer we dus besluiten dat we het gespiritualiseerde denken willen ontwikkelen, zullen we de afgrond moeten ‘opvullen’, of een brug er over heen moeten bouwen, of vleugels moeten laten groeien om er overheen te kunnen vliegen. Als we alleen maar gedachten zouden ontwikkelen die zintuigvrij zijn, dan zouden we nog niet dit zintuigvrije zuivere denken hebben dat we ‘gespiritualiseerd’ noemen.

Wanneer we naar de wortels van ons intelligente denken teruggaan dan vinden we in de geschiedenis van de filosofie een markante figuur, die de eerste mens lijkt te zijn die pogingen doet om de mensen te leren zelf te denken: het is Socrates. Maar wanneer we dan de inhoud van deze dialogen bestuderen – die door Plato werden opgeschreven – vinden we nog steeds thema’s die ver verwijderd zijn van ons huidige rationele denken.

Na Plato komt Aristoteles, die de grondslag gelegd heeft van de kennis van wat logisch denken precies is. Maar daarnaast had hij een uitgebreide kennis van de natuur en van de fysica zoals dat in die tijd mogelijk was. Uiteraard lacht de moderne fysica om de fouten in zijn werk, maar met de middelen die er in die tijd waren kwam hij toch heel ver.

Als filosoof schreef hij niet alleen werken over de logica. Hij schreef ook een werk dat wetenschap is, maar niet in een fysieke zin, geen fysica. Aristoteles was van mening dat de wetenschap van de natuur, van de fysica, onmogelijke is zonder deze andere wetenschap die niet fysisch is. Het is een wetenschap die naast de wetenschap als het ware meeloopt, die boven alle wetenschap uitgaat, omdat alles zijn oorsprong daarin heeft en er weer in terugkeert. De wetenschapper moet immers zijn werk op de juiste manier doen. Daarom heeft hij een wetenschap nodig, die meer is dan wetenschap. Wanneer we deze wetenschap een naam willen geven, zouden we moeten zeggen dat deze boven de wetenschap uit gaat, in het Grieks zou dat zijn: Metafysica. In dit werk van Aristoteles met die naam, waarin een visie op de pasgeboren, rationele logica werd ontwikkeld, vinden we nog een mogelijkheid om te ontdekken wat intelligent denken eigenlijk is. We moeten innerlijk actief worden en het is nogal lastig voor onze luie zielen die gewend zijn aan een denken dat heel losjes met de dingen meedenkt. Uiteraard kunnen we ook deze teksten van Aristoteles op die losse manier lezen, oppervlakkig en snel, en er dan niets aan hebben. Maar wie een diepe liefde heeft voor deze hoogste menselijke kwaliteit, voor de ware intelligentie, zal een waarachtig geluk en een genade voelen bij het lezen - en beleven van wat in de ziel gebeurt door het denken bij het lezen - van de metafysica van Aristoteles.

Hij begint dit werk met een voorwoord. Ik citeer de eerste alinea.

‘De opgave van de wetenschap die gericht is op het onderzoeken van de waarheid, mag men wel in een bepaald opzicht als moeilijk, in een ander opzicht als makkelijk benoemen. Een teken daarvoor is al, dat geen enkele denker deze weliswaar op volkomen treffende wijze bereiken kan, geen enkele deze echter volkomen missen kan, maar altijd toch tenminste iets naar voren weet te brengen wat in overeenstemming is met de natuur van de zaak, en dat, wanneer ook de afzonderlijke persoon de waarheid helemaal niet of maar een beetje vat, toch uit het samenwerken van allen tenslotte een zeker quantum van weten ontstaat. Wanneer het dus iets te beteken heeft als we met het spreekwoord zeggen: een goede schutter mist wel eens een schuurdeur! - dan zal in deze zin onze opgave altijd gemakkelijk zijn. Dat men echter heel wel met het deel het doel kan bereiken en toch aan het geheel mislukken kan of omgekeerd doet de moeilijkheid blijken. Het zou namelijk ook nog zo kunnen zijn dat de grond van de moeilijkheid die zich dus in tweevoudige zin toont, veel minder in het object ligt dan in ons zelf. Want zoals het oog van de vleermuis zich verhoudt tot het daglicht, zo verhoudt zich het denkende vermogen van onze geest tot de objecten, die van nature en op zich onder alles wat bestaat juist het meest lichtvolle zijn.’

We kunnen zo’n klein stukje tekst op verschillende manieren lezen. De betekenis is niet zo moeilijk te vatten. Maar wanneer we een onafhankelijk, helder en zuiver denken willen ontwikkelen, dan zouden we de beweging in de betekenis moeten zien te vinden. Dat gaat in dit eenvoudige voorwoord nog makkelijk. We vinden dan de muzikale werking van de gedachten die goed gecomponeerd zijn: de these, antithese en de synthese, de dialectische vorm, de beelden die in woorden gevat zijn. Dat zou een stap in de richting van het zuivere denken zijn, en dit denken kan worden gespiritualiseerd.
Wat ook nog van belang is, in het kielzog van de verkiezingen, was deze oproep op 5 mei, ‘PvdD roept alle biologisch(dynamische) melkveehouders op vrijstelling te claimen’:
De Partij voor de Dieren roept alle biologische en biodynamische melkveehouders op, die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf, bezwaar aan te tekenen bij staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Aanleiding is de uitspraak die de rechtbank in Den Haag gisteren deed in een zaak die enkele biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen de Staat. De rechter oordeelde dat het onterecht is dat biologische en biodynamische melkveehouders moeten meewerken aan de fosfaatreductieplannen van het kabinet, omdat biologische boeren het fosfaatoverschot niet hebben veroorzaakt.

De Partij voor de Dieren is blij dat de rechter Van Dam nu terugfluit, waar de Tweede Kamer het eerder liet afweten. Esther Ouwehand heeft verschillende voorstellen ingediend om de biologische en biodynamische boeren vrij te stellen van de maatregelen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Ouwehand: “Biologische boeren moesten ten onrechte bloeden voor de onverantwoorde uitbreiding van de intensieve melkveehouderij. De Tweede Kamer had Van Dam terug moeten fluiten, maar verzuimde – zoals vaker in het landbouwbeleid – haar plicht. Gelukkig corrigeert de rechter het kabinet nu alsnog. De vervuiler moet betalen, niet de biologische boer die wél binnen de milieugrenzen blijft.”

De uitspraak van de rechter geldt voorlopig alleen voor de melkveehouders die de procedures hebben aangespannen. Biologisch(dynamische) melkveehouders die aanspraak willen maken op dezelfde uitzonderingspositie moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan de staatssecretaris. De Partij voor de Dieren roept daarom alle biologisch(dynamische) melkveehouders die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf op zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij het ministerie.
Hiermee is het met het Nederlandstalige deel voorlopig wel gedaan. Wat volgt is in het Duits. Om te beginnen een artikel van Laura Krautkrämer uit maandblad Info3 op 3 mei, over een onderwerp dat net ook al ter sprake kwam.
Langzeit-Dokumentation über Waldorfschulklasse

Glücksfall für die Waldorf-Welt

Acht Jahre lang begleitete die Filmemacherin Maria Knilli eine bayerische Waldorfschulklasse durch die Klassenlehrerzeit – von den ersten mühsam gezeichneten “Krummen und Geraden” über Ackerbau- und Hausbau-Epoche bis hin zu Klassenspiel und Achtklass-Jahresarbeiten. Nun ist der dritte und letzte Teil der ungewöhnliche Langzeit-Dokumentation abgeschlossen: Am 10. Mai hat “Auf meinem Weg” auf dem Münchener DOK.fest Premiere.

Wenn Kinder in die Schule kommen, entlassen ihre Eltern sie in eine Sphäre, an der sie nur indirekt teilhaben – und das ist natürlich auch gut so. Dennoch fragen sich gerade Eltern, die selbst keine Waldorfschule besucht haben, sicherlich häufig, was ihre Kinder dort eigentlich so alles erleben. Was es bedeutet, dass sie (meist) acht Jahre lang die ersten beiden Stunden des Tages mit ihrer Klassenlehrerin, ihrem Klassenlehrer verbringen. Dass sie in dieser riesigen Klassengemeinschaft mit Wachsblöckchen die ersten Krummen und Geraden malen, beim Rechnen herum hüpfen, Flötespielen lernen. Gemeinsam älter werden. Manches erzählen die Kinder, manches erahnen die Eltern, wenn sie beim Elternabend einmal selbst Formenzeichnen, Eurythmie oder andere “Waldorf-Specials” ausprobieren.

Intime Einblicke ins Waldorf-Klassenzimmer

Vor dem Hintergrund dieser persönlichen Fragen, aber auch der breiten bildungspolitischen Diskussion über alternative pädagogische Ansätze kann das ungewöhnliche Waldorf-Filmprojekt der Münchner Filmemacherin Maria Knilli nur als Glücksfall bezeichnet werden. In Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk hat sie eine Langzeit-Dokumentation über eine Klasse der Waldorfschule Landberg am Lech gedreht, die intime Einblicke ins Waldorf-Klassenzimmer erlaubt. Was mit “Guten Morgen, liebe Kinder” 2010 seinen Anfang nahm und 2013 mit “Eine Brücke in die Welt” fortgesetzt wurde, findet nun mit “Auf meinem Weg” seinen zumindest vorläufigen Abschluss: Entstanden sind drei abendfüllende Dokumentarfilme, mit denen wir die Schülerinnen und Schüler durch die achtjährige Klassenlehrerzeit begleiten, durch die wir an Höhepunkten teilhaben wie den Klassenspielen oder einer Alpenüberquerung in mehreren Etappen, aber eben auch an den ganz alltäglichen Momenten, die das Leben und Lernen an einer Waldorfschule ausmachen. Und auch wenn die Praxis der Waldorfpädagogik in hohem Maße von der Persönlichkeit der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer abhängt, zeigt doch das Beispiel dieser Landsberger Klasse eine Ausprägung dieser Pädagogik, die durchaus auch allgemeinere Rückschlüsse zulässt.

Dass “Auf meinem Weg”, der Film über die siebte und achte Klasse, auf dem DOK.fest München Premiere feiert, ist durchaus als Ritterschlag zu werten. Der BR sendet den Film eine Woche später, zeitgleich erscheint die DVD. Aus den teils verträumten, teils wilden Erstklässlern sind hochaufgeschossene Teenager geworden, mit allen Ecken und Kanten, die in diese Entwicklungsphase gehören. Anders als bei den vorhergehenden beiden Filmen kommen die Jugendlichen diesmal auch direkt zu Wort – sie befragen sich gegenseitig vor der Kamera zu ihren Erfahrungen: Welche Bedingungen sie brauchen, um gut lernen zu können, was ihnen an der Waldorfschule gefällt oder was nicht, oder auch, wie sie die lange gemeinsame Lern-Zeit mit ihrer Klassenlehrerin Christiane Umbach beurteilen.

Interview

Frau Knilli, Sie haben nun mit allen Vor- und Nachbereitungen insgesamt rund zwölf Jahre Lebenszeit in dieses ungewöhnliche Filmprojekt gesteckt. Wenn Sie zurückschauen – welches Fazit ziehen Sie dann?

Es gibt zwei Punkte: Das eine war für mich die Erkenntnis, dass der Mensch lernen will und man ihn nur nicht stören darf. Schon nach dem ersten Film habe ich begriffen, dass das geradezu ein Naturgesetz ist. Das zweite, mindestens genauso Wichtige: Beziehung als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Das konnte ich immer wieder beobachten, etwa wenn neue Fachlehrer in die Klasse kamen. Es brauchte immer eine Zeit, bis sich die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern aufbauen konnte, erst dann lief die Zusammenarbeit gut.

Sind Sie jetzt froh, dass es vorbei ist – oder eher wehmütig?

Das Ganze war natürlich ein Kraftakt, aber eben auch ein Geschenk, dass wir über eine so lange Zeit hinter die Klassentüren schauen durften. Ich war schon ein bisschen wehmütig, Abschied von den Jugendlichen zu nehmen. Tatsächlich würde ich gerne in zwei Jahren, wenn sie in der zwölften Klasse sind, noch ein Folgeprojekt machen und sie am Ende der Waldorfschulzeit zu ihrem Resümee und vor allem auch zu ihren Plänen befragen.

Allerdings geht das Projekt auch jetzt schon auf einer anderen Ebene weiter: Wir bereiten in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen ein Video-on-Demand-Portal vor, für das wir das umfangreiche, spannende Filmmaterial nutzen wollen, das in den acht Jahren Dreharbeiten entstanden ist und natürlich nur zu einem kleinen Teil in den Filmen verwendet wurde.

Was ist da genau geplant?

Wir bereiten das Material so auf, dass es Unterrichtsbeispiele zu bestimmten thematischen Fragestellungen bietet. Zugang zu diesem nicht-kommerziellen Portal bekommen dann alle Interessenten, die sich als Hochschulangehörige oder Lehrer bzw. Studierende ausweisen können. Die Ausrichtung ist international: Alles wird englisch untertitelt, nach Möglichkeit auch noch spanisch. Im Herbst 2017 soll es online gehen, und dann je nachdem, welchen finanziellen Spielraum wir haben, sukzessive weiter ausgebaut werden.

Mehr Informationen:

32. DOK.fest München

“Auf meinem Weg”, Filmpremiere und Panel-Diskussion, mit Bayern2-Notizbuch-Moderator Klaus Schneider, Hennig Kullak-Ublick vom Bund der Freien Waldorfschulen, BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann und Maria Knilli, Mittwoch, 10.5.2017, 18 bis 20:45 Uhr, Rotes Kino HFF München

Sendetermine:
“Guten Morgen, liebe Kinder” , BR Fernsehen, Dienstag, 9.5.2017, 22:30h
“Eine Brücke in die Welt”, BR Fernsehen, Dienstag, 9.5.2017, 24:00h
“Auf meinem Weg”, BR Fernsehen, Dienstag, 16.5.2017, 22:30h
Dan is er deze belangwekkende informatie op de website van de Medical Section/Medizinische Sektion aan het Goetheanum, ‘Research in Anthroposophic Medicine’:
Anthroposophic Medicine is an area of high research activity, assessing efficacy, effectiveness, safety, and costs of interventions, analysing active ingredients and physiological, biochemical, cellular or genetic effects of individual interventions, exploring basic concepts, anthropological dimensions, historical background, investigating patients’ and health care providers perspectives or new innovative areas.

Research is done in many institutes worldwide and uses well established methodologies, following general guidelines, or developing methodologies. Research results are presented in the following examples:

System assessment, Reviews, Research Methods

- Systematic Assessments, Overviews
- Whole system of Anthroposophic Medicine
- Methodology and Case Reporting
- Basic Research on Herbal Remedies
- Health Service Research
- Safety and Pharmacoepidemiology
- Health Economy
- Personalized Integrative Health Care
- Development of Questionnaires

Investigating Clinical Fields

- Dermatology
- Mistletoe Therapy of Cancer Disease
- Atopic Diseases, Prevention
- Cancer Care
- Cardiology and Chronobiology
- Acute Infections and Fever
- Antimicrobial Resistance
- Rheumatology
- Pulmology
- Pediatrics
- Pediatric Oncology and Heamtology
- Gastroenterology
- Neurology
- Psychiatry
- Obstetrics
- Chronic Pain
- Spirituality
- Patient Perspective
- Child Development
- Nursing Research
- Eurythmy Therapy
- Art Therapy
- Other Non-Pharmacological Interventions

Basic Concepts and Anthropology, Medical History

- Medical Anthropology
- Medicine and evolution
- Concept of organism in Anthroposophic Medicine
- Basic concepts of Anthroposophic Medicine
- History of Anthroposophic Medicine

Educational Research

- Medical Education
Op wetenschappelijk gebied heb ik verder te melden:
Rudolf Steiner: Band 8,1-2: Schriften zur Anthropogenese und Kosmogonie

Ca. 2 Bände
Ca. 16,5 x 24,5 cm.
Leinen
Deutsch
ISBN 978-3-7728-2638-2
Dezember 2017
Einzelpreis:
ca. € 216,–
Preis bei Gesamtabnahme:
ca. € 196,–

Aus der Akasha-Chronik – Die Geheimwissenschaft im Umriss.
Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Christian Clement.
Vorwort von Wouter Hanegraaff.

Die ›Geheimwissenschaft‹ von 1910 stellt einen zusammenfassenden Abschluss der theosophischen Phase im Denken Rudolf Steiners dar. Steiners bereits in der ›Theosophie‹ von 1904 formuliertes esoterisches Menschenbild erfährt hier eine erneute und vertiefte Darstellung, indem es eingebettet wird in eine spirituelle Kosmogonie und Anthropogenie, die an theosophische Vorbilder bei Böhme und Blavatsky ebenso anknüpft wie an philosophische Weltentstehungsmodelle von Platon bis Schelling. Der Band enthält zudem zwei wichtige Vorstufen steinerschen Entwicklungsdenkens: ein kosmogonisches Fragment aus der Zeit um 1903 und die 1905–1908 entstandene Aufsatzreihe ›Aus der Akasha-Chronik‹.

Alle Bände

Band 1: Schriften zur Goethe-Deutung – in Vorbereitung
Band 2: Philosophische Schriften – lieferbar
Band 3: Intellektuelle Biographien – in Vorbereitung
Band 4,1-2: Schriften zur Geschichte der Philosophie – in Vorbereitung
Band 5: Schriften über Mystik, Mysterienwesen und Religionsgeschichte – lieferbar
Band 6: Schriften zur Anthropologie – lieferbar
Band 7: Schriften zur Erkenntnisschulung – lieferbar
Band 8,1-2: Schriften zur Anthropogenese und Kosmogonie – in Vorbereitung
Het gaat dus om
Rudolf Steiner: Schriften. Kritische Ausgabe (SKA)
Herausgegeben von Christian Clement.

Die kritische Edition der Schriften Rudolf Steiners (1861-1925) bietet die Grundlagentexte der Anthroposophie, der wohl bedeutendsten esoterischen Bewegung des 20. Jahrhunderts, zum ersten Mal in textkritischer Ausgabe. Steiners zentrale Schriften zwischen 1884 und 1910 werden in ihrer Textentwicklung durch die verschiedenen Neubearbeitungen hindurch verfolgt, im Rahmen von Steiners intellektueller Biographie kontextualisiert und hinsichtlich ihrer Quellen und Bezüge umfassend transparent gemacht. So wird ein neuer Editionsstandard für das geschriebene Werk Steiners gesetzt, welcher der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Anthroposophie eine unverzichtbare textuelle Grundlage schafft und mit Blick auf die Zukunft Bestandteil einer historisch-kritischen Ausgabe sein kann.
Op 21 mei schreef Christian Clement op de Facebookpagina van de Rudolf Steiner: Schriften – Kritische Ausgabe. SKA:
Das Vorwort zum demnächst erscheinenden Band 8 der SKA hat übrigens niemand geringer als Wouter Hanegraaff geschrieben. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

“Steiners Ziel war, die theosophische Praxis der Psychometrie mit Hilfe der Philosophie des deutschen Idealismus auf eine solide epistemologische Grundlage zu stellen. Durch diesen besonderen Beitrag – durch den die Anthroposophie in der Geschichte des Okkultismus eine Sonderstellung einnimmt und sich deutlich von anderen Strömungen unterscheidet – schuf Steiner zugleich eine solide Grundlage für seinen eigenen Anspruch auf charismatische Autorität.

Im Hinblick auf die detaillierten und ausführlichen Schilderungen in seiner “Chronik” und seiner “Geheimwissenschaft” besagt dieser Anspruch, dass deren Wahrheit oder Korrektheit per definitionem von jemandem, der den entsprechenden Grad innerer Entwicklung noch nicht erreicht hat, grundsätzlich nicht festgestellt oder beurteilt werden kann. Logisch betrachtet muss dann aber auch der Umkehrschluss wahr sein: Das Nichteintreten von Verständnis oder von Akzeptanz dieser Lehren als wahrheitsgemäß kann dann als verlässliches Zeichen dafür gedeutet werden, dass der Kandidat Steiners eigenen Grad von Einsicht noch nicht erreicht hat.

Wir sehen uns hier jener klassischen Logik gegenüber, welche den Kern nicht nur des steinerschen, sondern jedes hierarchischen Systems spiritueller Einweihung ausmacht: »Wenn du verstündest, dann würdest du zustimmen – wenn du also nicht zustimmst, ist somit klar, dass du noch nicht verstehst«. Aus diesem Dilemma gibt es keinen anderen Ausweg als denjenigen, der als argumentum ad verecundiam oder ›Berufung auf Autorität‹ bekannt ist. Die Implikationen für den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, den Steiner für seine Geisteswissenschaft erhebt, stellen eine zentrale Frage dar, der letztlich kein Leser dieser Bände wird ausweichen können.”
Een dag eerder had hij daar laten weten, naar aanleiding van een nieuwe aflevering van de Anthroblog van Lorenzo Ravagli:
Ich freue mich schon darauf, diesem Beitrag von Lorenzo Ravagli, der zwar treulich Rudolf Steiners Texte nacherzählt, dem aber jegliche ideengeschichtliche Perspektive abgeht und der damit symptomatisch für die historische Blindheit eines Großteils der binnenanthroposophischen Steiner-“Forschung” steht, meine Einleitung zu Band 8 der SKA entgegenzusetzen:

“Ohne die Adaption von Goethes Morphologie und Haeckels Entwicklungslehre wäre die steinersche Kosmogonie, wie sie in der Geheimwissenschaft konzipiert wird, nicht realisierbar gewesen. Zwar lehnt sie sich auch, wie noch zu zeigen sein wird, in nachhaltiger Weise an die theosophischen Kosmogonien Sinnetts und Blavatskys an, lässt sich aber aus diesen allein, auch wenn dies in der kritischen Steinerforschung immer wieder versucht worden ist, in ihrer spezifischen Gestaltung nicht erklären. Denn ihre Besonderheit liegt gerade in der Art und Weise, wie Steiner diese theosophischen Vorbilder im Sinne seines morphologischen Wirklichkeitsverständnisses und seiner idealistischen Philosophie adaptiert, interpretiert und modifiziert hat.” (Aus der Einleitung zu SKA 8).

Wer so ausführlich über Steiner redet, ohne auch nur zu erwähnen wo die Ideen historisch herkommen, die da verhandelt werden (anekdotische Hinweise auf jüdische und islamische Mystik, die mit Steiner wenig zu tun haben, tun es nun wirklich nicht), muss sich nicht wundern, wenn er von der kritischen Forschung nicht ernstgenommen wird. Auf dem von Ravagli eingeschlagenen Weg wird die binnenanthroposophische Forschung aus ihrer anthroposophischen Humunkulusglocke nicht heraus ins wissenschaftliche Leben finden.
Het ging om ‘Kosmogonie und Theogonie der »Geheimwissenschaft« 1909/10 (22)’ van Lorenzo Ravagli. Gisteren plaatste Christian Clement deze tekst op Facebook:
“Mitwissenschaft der Schöpfung”

Erster Abschnitt einer Einleitung in die kosmogonischen Schriften Rudolf Steiners

“Aus der Quelle der Dinge geschöpft und ihr gleich, hat die menschliche Seele eine Mitwissenschaft der Schöpfung. […] Dieses Ur-Bild der Dinge schläft in der Seele als ein verdunkeltes und vergessenes, wenn gleich nicht völlig ausgelöschtes Bild. […] Es ruht in diesem die Erinnerung aller Dinge, ihrer ursprünglichen Verhältnisse, ihres Werdens, ihrer Bedeutung.” (F. W. J. Schelling: Einleitung zum Weltalter-Fragment, 1811)

Es gibt wenige im 20. Jahrhundert geschriebene Darstellungen der Welt- und Menschheitsentwicklung, die es so schwer haben werden, in ihrem Anspruch und in ihrer Konzeption von einem allgemeinen Lesepublikum der Gegenwart verstanden zu werden, wie die im vorliegenden Band versammelten und hier zum ersten Mal in textkritischer Edition herausgegebenen Schriften Rudolf Steiners zur Kosmogonie und Anthropogenese. Die Reaktion vieler Leser, auch und gerade der gebildeten, wird wahrscheinlich ähnlich ausfallen, wie diejenige, die Steiner selbst im Vorwort zu seiner Geheimwissenschaft von 1910 prognostiziert hat:

“Wer ein paar Seiten dieses Buches gelesen hat, wird es, je nach seinem Temperament, lächelnd oder entrüstet weglegen und sich sagen: es ist doch sonderbar, was für Auswüchse eine verkehrte Gedankenrichtung in gegenwärtiger Zeit treiben kann. Man legt diese Ausführungen am besten zu mancherlei anderem Kuriosen, was einem jetzt begegnet.”

Auch dem Verfasser dieser Zeilen ging es, wenn diese persönliche Bemerkung an dieser Stelle erlaubt ist, nicht anders als ihm vor gut zwei Jahrzehnten die Geheimwissenschaft Steiners zum ersten Mal in die Hände kam. In den ersten Kapiteln fand er als in esotericis durchaus beschlagener Leser wenig, was ihm nicht aus der einschlägigen Literatur bekannt gewesen wäre. Berichte über ›Astralleiber‹ und ›Chakren‹, Vorstellungen über ›Reinkarnation‹ und ›Karma‹, Visualisierungen nachtodlicher Erlebnisse oder Meditationsübungen stellten ihn vor keine großen Verständnisschwierigkeiten. Als er jedoch zum Kapitel ›Die Weltentwicklung und der Mensch‹ kam, war er trotz seiner Vorbildung und trotz einer hohen persönlichen Motivation (das Buch war ihm von hochgeschätzter Seite empfohlen worden) nicht in der Lage, das Kapitel zu Ende zu lesen, geschweige denn zu verstehen, worum es darin eigentlich geht.

Die gedankliche Herausforderung, vor die der zeitgenössische Leser dieser Texte sich gestellt sieht, wird deutlich wenn man zunächst einmal alle Einzelheiten der steinerschen Kosmogonie außen vor lässt und sich lediglich deren Grundidee in einfachster Form vor Augen stellt. Dies kann man etwa anhand der folgenden Aussagen Steiners aus seiner Schrift “Das Christentum als mystische Tatsache” von 1902 tun. Der Abschnitt beschreibt eine bestimmte Methode der allegorischen Bibelauslegung, die von spätantiken Neuplatonikern und in besonderer Weise von dem jüdisch-hellenistischen Gelehrten Philo von Alexandrien praktiziert wurde. Steiner schreibt dazu:

“Man kann den Schöpfungsbericht des Moses, nach Philos Überzeugung, dazu verwenden, die Geschichte der Gott suchenden Seele zu schreiben. […] Man vergegenwärtige sich, wozu eine solche Auslegung führen konnte. Man liest den Schöpfungsbericht und findet darin nicht nur eine äußerliche Erzählung, sondern das Vorbild für die Wege, welche die Seele nehmen muß, um zum Göttlichen zu gelangen. Die Seele muß also – darin nur kann ihr mystisches Weisheitsstreben bestehen – in sich die Wege Gottes mikrokosmisch wiederholen. Es muß sich in jeder Seele das Weltendrama abspielen. […] Moses hat nicht nur geschrieben, um geschichtliche Tatsachen zu erzählen; sondern um in Bildern zu veranschaulichen, was die Seele für Wege nehmen muß, wenn sie Gott finden will. […] Das Göttliche erkennen, heißt wie bei Plato, wie in der Mysterienweisheit: den Schöpfungswerdegang als eigenes seelisches Schicksal erleben. Geschichte der Schöpfung und Geschichte der sich vergöttlichenden Seele fließen dadurch in Eins zusammen.”

Steiner nimmt auf der einen Seite das »seelische Schicksal des Menschen, die »Geschichte der sich vergöttlichenden Seele« in den Blick, d. h. den individuellen und kollektiven Entwicklungsprozess des menschlichen Bewusstseins, den traditionellen Gegenstand der Geisteswissenschaften. Diesem stellt er dann den »Schöpfungswerdegang«, die »Geschichte der Schöpfung« entgegen, d. h. die Entwicklungsgeschichte der äußeren Natur und des Kosmos, das Objekt der Naturwissenschaften. Sodann wird postuliert, dass der ›draussen‹ ablaufende natürlich-materielle Entwicklungsprozess so dargestellt werden kann, dass er zum Bild jener Entwicklung wird, die sich geistig-seelisch im ›Inneren‹ des Menschen vollzieht. Die Geschichte des natürlichen Kosmos könne so zur Illustration des sich entwickelnden Menschenwesens werden, und umgekehrt. Eine solche Darstellung sei, nach der Auffassung Philos, die biblische Schöpfungsgeschichte. Sie sei so verfasst, dass ein Leser, der anhand dieses Textes die »Wege Gottes in der Welt« verfolgt (modern gesprochen: den Evolutionsprozess), sich zugleich das Wesen und die Entwicklungsgeschichte des Menschen in seinen leiblichen, seelischen und geistigen Ausdrucksformen vor Augen stellt. Naturgeschichte werde so in Philos Lesart zum Medium der Seelengeschichte bzw. Der Selbsterkenntnis.

Ein anderer Gedanke schließt sich an, und zwar die Vorstellung, dass in solcher durch Weltbetrachtung verwirklichten Selbsterkenntnis zugleich Erkenntnis des ›Göttlichen‹ sich ereigne, insofern ›Gott‹ nämlich als Begriff für die innere Einheit dessen verstanden wird, was sich dem Bewusstsein zuvor in die Dualität von ›Mensch‹ und Welt‹, von ›Subjekt‹ und ›Objekt‹ auseinandergelegt hatte. Zu diesem Zweck, so impliziert Steiner, seien solche Texte wie die biblische Genesis in den alten Mysterienschulen verfasst und systematisch verwendet worden. In solcher durch inspirierte Texte angeregten Selbsterkenntnis Gottes im und durch den Menschen – in solcher ›Theosophie‹, wie Steiner wenig später sagen wird – fließen dieser Auffassung nach »Geschichte der Schöpfung und Geschichte der sich vergöttlichenden Seele […] in Eins zusammen«.

Was Steiner in diesen 1902 formulierten Aussagen als den philosophisch-spirituellen Hintergrund der philonischen Bibelausdeutung beschrieben hat, umreißt zugleich die konzeptionelle Grundidee und die didaktische Wirkabsicht seiner seinen eigenen Schriften zur Kosmogonie, mit deren Konzeption und Veröffentlichung er etwa zwei Jahre später begann. In diesen wird ebenfalls die Geschichte der physischen Welt auf eine Art und Weise geschildert, in der das Geschilderte zugleich als Entwicklungsgeschichte der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes erscheint. Und ihre didaktische Absicht besteht ebenfalls darin, dass der Leser, indem er die Entwicklungsgeschichte der Welt und der Menschheit denkend mitvollziert, die dabei gebildeten Vorstellungen und Gedanken zugleich als ein in die Dimensionen von Zeit und Raum ausgebreitetes Bild vom Wesen und Werden seiner eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Natur erlebt. Er soll gewissermaßen sich selbst bzw. den Menschen als ein »Ur-Bild« aller Dinge erkennen lernen, in dem eine »Erinnerung aller Dinge« verborgen ist, »ihrer ursprünglichen Verhältnisse, ihres Werdens, ihrer Bedeutung«.

So führt uns Steiners Bezugnahme auf den Neuplatonismus Philos direkt zu seinem Verhältnis gegenüber der Philosophie des deutschen Idealismus und zu Schelling, dessen bekannte Worte aus den “Weltaltern” wir nicht ohne Grund als Motto an den Anfang dieser Darstellung gesetzt haben. Die anthroposophische Kosmogonie, die einerseits das Erbe platonisch-spätantiker Weltentstehungsspekulation antrat, knüpfte andererseits in vielen Aspekten an das ein Jahrhundert zuvor unternommene Abenteuer des schellingschen Weltalter-Projekts an. Wie beim späten Schelling wird auch in Steiners kosmogonischen Texten der Blick auf die Möglichkeit eines dritten Zugangs zur Wirklichkeit gerichtet, in dem Mythos und Logos, Glaube und Wissen, Bild und Begriff, mystische Erfahrung und kritische Reflexion einander nicht ausschließen, sondern bestrebt sind, sich im Bewusstsein ihres gemeinsamen Ursprungs und ihres Aufeinander-angewiesen-Seins neu zu begegnen und sich wechselseitig zu ergänzen und zu steigern. In der Tat sind die Parallelen zwischen beiden Entwürfen so auffallend, dass man den Eindruck gewinnen kann, Steiner habe seine Geheimwissenschaft von 1910 ganz bewusst als Erfüllung jener Hoffnung inszeniert, die Schelling in der Einleitung zu seinen “Weltaltern” von 1811 ausgesprochen hatte:

“Was hält sie zurück die geahnte goldene Zeit, wo die Wahrheit wieder zur Fabel, und die Fabel zur Wahrheit wird? […] Kann nie wieder die Erinnerung vom Urbeginn der Dinge so lebendig werden, daß die Wissenschaft, da sie der Sache und der Wortbedeutung nach Historie ist, es auch der äußeren Form nach seyn könnte, und der Philosoph, dem göttlichen Platon gleich, der die ganze Reihe seiner Werke hindurch dialektisch ist, aber im Gipfel und letzten Verklärungspunkt aller historisch wird, zur Einfalt der Geschichte zurückzukehren vermöchte? […] Vielleicht kommt der noch, der das größte Heldengedicht singt, im Geist umfassend, wie von Sehern der Vorzeit gerühmt wird, was war, was ist und was seyn wird.”

Die tiefe Verwurzelung der steinerschen Geisteswissenschaft im abendländischen Idealismus von Platon bis Schelling ist einer der Gründe, weshalb Steiners Texte für den gegenwärtigen Leser so schwer zugänglich sind. Wer diese philosophische Tradition nicht kennt, wird nur schwer einen hermeneutischen Zugang zu den in diesem Band versammelten Texten gewinnen können. Dazu kommt als weitere Voraussetzung ein Verständnis des morphologisch-monistischen Naturbegriffs, den sich Steiner in intensiver Auseinandersetzung mit den Entwicklungslehren Goethes, Darwins und Haeckels zu eigen gemacht hat. Und als dritte und vielleicht größte Schwierigkeit kommt hinzu, dass Steiner seine naturphilosophischen Vorstellungen ab 1902 in die Sprache der anglo-indischen Theosophie kleidet, wie sie um die Jahrhundertwende in den Schriften H. P. Blavatskys und William Scott-Elliots vorlagen.

Auf den folgenden Seiten soll der Versuch unternommen werden, für diejenigen Leser, die Steiners anspruchsvolle Texte nicht schon nach wenigen Seiten weglegen wollen, einen hermeneutischen, von ihrem Selbstverständnis ausgehenden und zugleich historisch-kritischen Zugang zu diesem hochkomplexen und voraussetzungsreichen Gedankengewebe zu entwickeln.

Bisherige kritische Darstellungen haben in der Regel irgendwelche äußeren Maßstäbe an Steiners Kosmogonie angelegt (naturwissenschaftliche, historistische, theologische) um zu zeigen, dass die steinersche ›Geisteswissenschaft‹ diesen Maßstäben nicht gerecht wird. Diese sei, so hieß es da, »naturwissenschaftlich nicht haltbar«, »sträube sich gegen den Historismus« oder »widerspreche dem christlichen Gottesverständnis«. Solche Kritik war freilich genauso zutreffend wie nichtssagend, da Steiner seinen Ansatz methodisch und vom Gegenstand her ausdrücklich von Naturwissenschaft, Historiographie oder Theologie unterschieden wissen wollte. Binnenanthroposophische Zugänge hingegen suchten sich in der Regel der Anthroposophie zwar von deren eigenem Selbstverständnis her zu nähern, verfielen dabei aber in den allermeisten Fällen in eine Totalidentifikation mit den Aussagen und Positionen Steiners, entbehrten der nötigen kritischen Distanz und verschlossen sich der Einsicht in die historisch-philologischen Bedingtheiten seines Werkes. So gestaltete sich diese Literatur zumeist als eine Mischung aus Hermeneutik, Apologetik, Scholastik und Hagiographie. Steiners Werk fungierte in der bisherigen Rezeption meist als Projektionsfläche, in dem seine Kritiker überwiegend das sahen und verurteilten, was ihrem Selbstverständnis nach nicht sein durfte, und in dem seine Anhänger oft vor allem das sahen und verklärten, was ihren geistig-seelischen Bedürfnissen entgegenkam. Als Ergebnis dieser Rezeptionsgeschichte ist Steiner heute einerseits zwar eine bekannte Größe; man kennt die Erfolgsgeschichten der Waldorfpädagogik, des biologisch-dynamischen Landbaus und der anthroposophischen Medizin und hat von den kontroversen Debatten um rassistische, antisemitische, nationalistische und autoritäre Tendenzen bei Steiner zur Kenntnis genommen. Aber das hinter alldem stehende Denken harrt weitgehend noch seiner Entdeckung und Rezeption. Die Nachwelt ist Steiner immer noch dasjenige schuldig, was er sich schon von seiner Mitwelt weitgehend vergeblich erhoffte, indem er ihr (nach einer vielerzählten Überlieferung) zurief: »Ich will nicht verehrt werden! Ich will verstanden werden!«.

Das Ergebnis unserer eigenen Bemühung um ein solches Verständnis möchten wir mit dieser Einleitung als einen neue Diskursmöglichkeiten eröffnenden kritischen Zugang zum Denken Steiners in den geisteswissenschaftlichen Diskurs der Gegenwart stellen. Ein solcher Zugang scheint insofern dringend geboten, als aufgrund der oben angedeuteten Rezeptionssituation, trotz der unübersehbaren Präsenz anthroposophischer Praxisfelder im gegenwärtigen Kulturleben und trotz einer Fülle von kontroversen Debatten um einzelne Aussagen und Anregungen Steiners, seine zentralen Begründungsargumente und somit der theoretische Lebensnerv des steinerschen Kulturbeitrags bisher kaum irgendwo zur Kenntnis genommen worden sind. Aus Sicht des Herausgebers dieser kritischen Ausgabe ist es nicht zu rechtfertigen, dass das Denken eines Mannes, dessen umfassender Versuch einer Fruchtbarmachung des Erbes idealistischer Philosophie unter den Bedingungen der Moderne so tiefgreifend auf Leben und Kultur der Gegenwart eingewirkt hat, auch heute noch – kurz vor seinem einhundertsten Todesjahr, das im Jahr 2025 begangen wird – in der Welt und in der Kulturnation, in der er wirkte, weitgehend unverstanden geblieben ist.
Nu wordt het al met al een beetje veel. Ik heb nog meer, maar misschien moet ik het hierbij laten. Nou, vooruit, eentje nog. Deze tekst van Wolfgang G. Vögele op Themen der Zeit op 1 mei over ‘Ernst Haeckel und Rudolf Steiner’:
Einst als “Irrlehren” bekämpft – heute weitgehend toleriert: Die Evolutionstheorie und die Anthroposophie.

von Wolfgang G. Vögele

Der Anthropologe Ernst Haeckel und der Philosoph Rudolf Steiner hatten sich das Ziel gesetzt, Religion und Naturwissenschaft im Sinne eines ganzheitlichen Weltbildes (Monismus) zu versöhnen. Eine aus theologischer Sicht bis heute unmögliche und unzulässige Vorstellung. Beide “Monisten” wurden daher von den Kirchen lange Zeit bekämpft.[1]

Der heftige Streit, der nach dem Erscheinen von Ernst Haeckels Bestseller “Die Welträtsel” (1899) zwischen Theologen und Darwinisten vor allem im deutschsprachigen Raum aufbrandete, ist aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Er hatte alle Merkmale eines Kulturkampfes. Breite Bevölkerungsschichten nahmen daran Anteil. Es ging um die Frage, ob der Mensch vom Affen abstamme oder von Gott erschaffen worden sei. Was heute gelegentlich als Dissens zwischen Kreationisten und Evolutionisten in die Medien dringt, ist nur ein schwacher Nachklang jener Auseinandersetzung.

Der verhasste “Affenprofessor”

Vielen Theologen galt der “Affenprofessor” Haeckel, der heftig gegen die Kirchen polemisierte, als Gotteslästerer. Gegen den von ihm 1906 gegründeten “Deutschen Monistenbund” gründeten sie Gegenorganisationen.

Alles, was diesem “Ketzer” an Unglücksfällen widerfuhr, schien bei manchen Theologen nicht Mitleid, sondern Schadenfreude auszulösen. Als Ernst Haeckel im 78. Lebensjahr infolge eines Sturzes einen Hüftknochenbruch erlitt, waren die Kundgebungen der Teilnahme so zahlreich, dass der Gelehrte ein gedrucktes Dankschreiben versandte. Darin ist von einem langwierigen, schmerzhaften Heilungsprozess die Rede. Jedoch erreichten ihn nicht nur mitfühlende Wünsche. Folgender Ausschnitt aus einem Brief drückt aus, was wahrscheinlich viele Kritiker Haeckels dachten, aber nicht zu sagen wagten:

“Sehr geehrter Herr Professor!
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher. [...] Mit unverhohlener Freude haben wir positiven Christen davon gehört, daß Sie nun hoffentlich zu dauerndem Siechtum verurteilt sind. Mögen Sie auf Ihrem Schmerzenslager zu dem Bewußtsein kommen, daß Gott sich nicht spotten läßt. [...] Kurz nachdem Sie aus der Kirche ausgetreten sind, hat Sie der lebendige Gott von Ihrer Ueberhebung herabgestürzt! Vielleicht hilft Ihnen nun der Gott der Affen! Sie selbst sehen allerdings einem Affen ähnlicher als einem Menschen (!!) Mit dem Wunsche, daß Ihnen der lebendige Gott noch viele Zeichen seiner Allmacht in Gestalt von Schmerzen und Siechtum geben möge, daß Sie sich krümmen unter Schmerzen, daß sie nie wieder ganz geheilt werden mögen. Im Auftrage vieler positiver Christen, die sich über die gerechte Strafe Gottes freuen. Prof. D. v. B.”[2]

Der Magier von Dornach

Auch der Anthroposoph Rudolf Steiner – ein lebenslanger Verteidiger von Haeckels Naturforschung – galt den meisten Theologen als gefährlicher Ketzer. Er hatte zwar – im Gegensatz zu Haeckel – nicht gegen die Kirchen polemisiert, doch seine Lehre war aus katholischer Sicht als “Inbegriff christologischer Ketzerei”.[3]

Ende Oktober 1922 diskutierte in Berlin ein Kreis protestantischer Kirchenvertreter und Theologen mögliche Strategien gegen die anthroposophische Bewegung.[4] Im Schlusswort dieser Konferenz hieß es, bei der Bekämpfung der Anthroposophie handele sich um einen “Kampf auf Tod und Leben”. Diejenige Seite werde siegen, bei der der Heilige Geist sei. Als bald darauf der “Tempel von Dornach” niederbrannte, sah der Theologe Karl Barth darin ein Gottesgericht: “Von dem Brande des Goetheanums haben wir mit Genugtuung Kenntnis genommen. Hirsch meinte: Noch ist der Arm des Herrn ausgereckt [vgl. Jes. 5, 25; 9, 11.16.20; 10, 4]”[5]

Auch nach dem Tode Steiners (1925) wurde von katholischer Seite die Polemik fortgesetzt. So schrieb der katholische Pfarrer und Antisemit Max Kully im Vorwort seines Buches “Die Theo-Anthroposophie” (1926), er habe die Absicht, möglichst viel “belastendes Material” über Steiner zusammenzutragen. Dass der katholische Theologe und Steinerbiograph Helmut Zander Kully noch 2007 als seriöse Quelle heranzog, ist bemerkenswert.[6]

Von der Polemik zum Dialog

Sowohl die katholische wie die evangelische Kirche lassen heute die Evolutionstheorie gelten, so lange sie nicht zur Ideologie (Wissenschaftsgläubigkeit) ausartet. In Rückbesinnung auf Kant trennen sie streng Glauben und Wissen. Seit langem besteht eine Praxis des Dialogs zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen.

Beide christlichen Konfessionen lehnen die Anthroposophie grundsätzlich ab. (Steiner unterscheide nicht Glaube und Wissen, er lehre einen “spirituellen Monismus”, eine “Selbsterlösungsreligion”, nebst Karma und Reinkarnation. Die Christologie Steiners trage den Charakter einer außerbliblischen Neuoffenbarung). An die Stelle der früheren Polemik ist jedoch (zumindest auf protestantischer Seite) die Bereitschaft zum Dialog getreten.

Anmerkungen:
1. Zum Verhältnis Steiner/Haeckel nach wie vor lesenswert: Johannes Hemleben: Rudolf Steiner und Ernst Haeckel. Stuttgart 1965.
2. Zit. nach: Der Monismus. Ztschr. für einheitliche Weltanschauung und Kulturpolitik. Blätter des Deutschen Monistenbundes. Jg. VI. 1911, Nr. 61, S. 319.
3. Otto Zimmermann S.J.: Die neue Theosophie, in: Stimmen aus Maria Laach, 79. Bd. (1910), 387-400 u. 479-495.
4. Ein ausführlicher Bericht über diese Konferenz ist in GA 259 abgedruckt.
5. Barth in einem Rundbrief an seine Freunde, Göttingen, 23. Januar 1923, in: Karl Barth – Edouard Thurneysen: Briefwechsel. 2 Bde. Zürich 1973 und 1974. Karl Barth Gesamtausgabe V, Briefe.
6. Zander, Anthroposophie in Deutschland. Göttingen 2007, S. 547.
De rest komt later nog wel eens een keer.
.

maandag 24 april 2017

Menskunde

Vier weken zijn het sinds de laatste keer. Dat is dus een hele maand. Wat valt er uit die maand te berichten? Bij Motief op 6 april de melding Edward de Boer nieuwe voorzitter van de Iona Stichting:
‘Wakker blijven voor wat er toe doet’ was het thema van de jaarvergadering 2017 van de Iona Stichting op 31 maart in de Burcht van Berlage in Amsterdam. Naast een toelichting op het jaarverslag over 2016, dat online hier is in te zien, werd bijzondere aandacht besteed aan het terugtreden van Désanne van Brederode als voorzitter. Zij vervulde vier jaar deze functie, zij blijft lid van het Dagelijks Bestuur van de Iona Stichting. Edward de Boer (1972) heeft de rol van voorzitter overgenomen.

Hij wordt op de website van de Iona Stichting als volgt omschreven: “Edward wordt gefascineerd door dynamieken in organisaties. Hij werkt op het grensvlak van organisatieontwikkeling en opleiding en professionele scholing. In dat kader begeleidt hij organisaties en teams in binnen- en buitenland. Edward is gespecialiseerd in het thema intuïtie, leiderschap en besluitvorming. Hij doet hier onderzoek in en treedt regelmatig op als spreker voor dit thema.” In Motief hebben in het recente verleden verschillende artikelen van zijn hand gestaan, evenals een interview met hem.

Over Désanne van Brederode meldt dezelfde website: “Désanne schrijft artikelen en verhalen. Ook geeft ze geregeld lezingen over uiteenlopende onderwerpen van levensbeschouwelijke aard. De actuele en op de toekomst gerichte vragen die Désanne op uiteenlopende plekken in de samenleving beluistert, wil ze verbinden met thema’s en individuele talenten binnen de Iona Stichting. En omgekeerd – in de hoop op een vruchtbare wisselwerking.”

Dit bleek ook uit haar openingstekst op de jaarvergadering. De Iona Stichting heeft deze op de website gepubliceerd. Zij geeft daarin onder meer uiting aan haar gepassioneerd meeleven met onderdrukte mensen, met name in Syrië. Zo is zij bestuurslid van ‘Het Syrische Comité’. Ook laat zij hierin Goethe op een onverwachte manier verschijnen. Hij lééfde zijn leven voluit, tot op hoge leeftijd, en liet zich toen zelfs kennen als Midden-Oosterse dichter. Ook had hij een broertje dood “aan diepgaande duidingen, filosofisch, spiritueel, esoterisch” en zette mensen graag op het verkeerde been die eer legden “bijvoorbeeld in de duiding van zijn diepzwangere Sprookje over de Schone Lelie en de Groene Slang”. Ten volle leven, zo hield Van Brederode haar publiek voor: “Wakker, en met frisse zin én tegenzin, open voor alles wat ertoe doet en voor wat er kennelijk niet toe mag doen, omdat het zo ontwricht.”
En twee dagen eerder, op 4 april, Toekomstig jubileum 100 jaar vrijeschool in 2019:
De Vereniging van vrijescholen maakt er nu al op opmerkzaam, terwijl we nog twee jaar hebben te gaan. In 2019 wordt de vrijeschool honderd jaar oud. Dat moet een memorabel jubileum worden. Ter aankondiging hiervan is een film van bijna achttien minuten gemaakt, “Learn to Change the World”, waarin mensen uit de hele wereld vertellen hoe zij werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek:


‘The film “Learn to Change the World” shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. It is the first of more to come which aim to show concrete approaches to these tasks.’

Er is inmiddels een internationale campagne gestart onder de titel Waldorf 100, waaraan ook de Nederlandse vrijeschoolbeweging meedoet. Op de website van Waldorf 100 is veel te lezen over de thema’s en alle initiatiefkracht.

Samen met de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging en andere partners gaat de Vereniging van vrijescholen de initiatieven en ideeën die nu al ontstaan in Nederland in kaart brengen en verbinden. Voor de zomer wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het hele speelveld van de vrijeschoolbeweging om de ideeën in beeld te brengen en de krachten te bundelen.
Dan was er Antroposofie Magazine op 20 maart met Waarom doe ik wat ik doe – menskunde in de praktijk:
Zo irritant … die opgewonden stemmen in radio- en tv-reclames. Maar waarom irriteert ons dat eigenlijk zo? Dat komt door de energie die de reclame in je astraallichaam opwekt en vervolgens wordt omgezet in je gewaarwordingsziel. Wat dat precies is en hoe het werkt, legt antroposofisch arts Jaap van de Weg uit in ‘Waarom doe ik wat ik doe – Menskunde in de praktijk’. In dit handzame boekje behandelt hij essentiële begrippen uit de antroposofie, zoals het drie- en vierledig mensbeeld, karma, reïncarnatie en innerlijke scholing. Stap voor stap neemt hij ons mee langs vele facetten van de menskunde, waarmee je jezelf en anderen beter kunt leren begrijpen. Van de Weg gaat flink de diepte in, maar door het heldere taalgebruik maakt hij de veelomvattende materie voor iedereen behapbaar.

Het fijne is ook dat de voorbeelden in het boek echt van alledag zijn en niet verwijzen naar een specifiek werkveld, zoals bijvoorbeeld de zorg- of onderwijspraktijk. Daarmee wordt het echt voor iedereen inzichtelijk. Wie heeft er nou niet een kleine of grotere verslaving waar hij van af wil komen? Dat blijkt een ideaal voorbeeld om duidelijk te maken hoe de verschillende wezensdelen van de mens op elkaar inwerken. En als je weet hoe dat werkt, kun je er zelf in de praktijk mee aan de slag. Want om een gewoontepatroon te kunnen veranderen, moet je weten waar in jezelf dat patroon zit en hoe je het kunt beïnvloeden. Dankzij de stapsgewijze uitleg, heldere taal en aansprekende voorbeelden is dit een van de toegankelijkste boeken over deze pittige onderwerpen. Jaap van de Weg, ‘Waarom doe ik wat ik doe - menskunde in de praktijk’, Uitgeverij Christofoor, € 16,50.
Laura van Baars schreef op 14 april in Trouw Op de antroposofische mbo doet iedereen mee:
Op de antroposofische landbouwopleiding Warmonderhof in Dronten wonen, werken en leren studenten van diverse pluimage. ‘Dreadlocks of een net stadsmeisje? Iedereen doet mee.’
In het uitvoerige artikel staat bijvoorbeeld:
Warmonderhof is de enige biologisch-dynamische mbo-opleiding van Europa. Wie na de vrije school graag door wil in het antroposofisch onderwijs, heeft niet zo veel te kiezen. Behalve Warmonderhof, zijn er alleen antroposofische hbo-opleidingen voor de zorg en het onderwijs. Toch wordt dit type school steeds populairder: op de vrije scholen voor het basis- en middelbaar onderwijs is het aantal leerlingen de laatste jaren gegroeid tot zo’n 25.000. (...)

Warmonderhof is een kleine school met 113 voltijdstudenten en 170 deeltijders. Van de voltijdstudenten is ongeveer 40 procent al bekend met Steiners levensbeschouwing, dankzij een vrijeschoolopleiding. Er zitten voor een mbo-opleiding relatief veel studenten tussen met een havo- of vwo-diploma. Op de deeltijdopleiding zitten 170 volwassenen van wie de meesten een hbo- of academische achtergrond hebben. Mensen die bewust kozen voor een vakopleiding voor hoofd, hart en handen.
De tekst staat niet op zich:
Dit is de vierde aflevering van de serie ‘Bijzondere, bijzondere scholen’, waarin Trouw de veelzijdigheid van het Nederlandse onderwijs onderzoekt. Dit jaar werd de vrijheid van onderwijs honderd jaar geleden vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Volgende maand: Daltononderwijs op het Amsterdamse Spinoza20first.
Een ander filmpje vinden we onder de titel Peter Blom - Annual Report Triodos Bank (L), gepubliceerd op 10 april 2017:


Schriftelijke uitleg is op 11 april te vinden op de website van Triodos Bank, in Modern aandeelhouderschap biedt bedrijf beste beschermingsconstructie. Maak ‘Maatschappelijke Onderneming’ nieuwe norm:
De ‘Maatschappelijke Onderneming’ moet de nieuwe norm worden. Dit stelt directievoorzitter Peter Blom van Triodos Bank in Het Financieele Dagblad. Hij zegt dit in reactie op de achterhaalde reflexen op de actuele dreiging van overnames. “Aandeelhouders gedragen zich alsof de onderneming van hen is en alleen hún belangen moet dienen. Het eigendom van een aandeel wordt verward met het eigendom van de onderneming zelf.”

Door Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank

Politiek en werkgeversorganisaties roepen om meer bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven na ongewenste avances aan het adres van zowel Unilever als AkzoNobel. Men maakt zich zorgen over banen, over kennisontwikkeling en over duurzaamheid als langetermijndoel.

Onverantwoorde roofbouw

De theorie is dat de dreiging van overnamepogingen ondernemingen scherp houdt en ervoor zorgt dat het maximale rendement voor de aandeelhouder wordt gerealiseerd. In deze gedachtegang is een onderneming er voor de aandeelhouders en aandeelhouders bepalen daarom wat er gebeurt. Dit laat alle ruimte voor onverantwoorde roofbouw en hoegenaamd geen aandacht voor de lange termijn gevolgen voor de andere stakeholders. Wat is het probleem? Bij veel bedrijven, meestal niet-beursgenoteerd, kunnen directie en Raad van Commissarissen zelf mee bepalen welke invloed een aandeelhouder op strategische besluiten heeft en zelfs wie er aandeelhouder kan worden.

Voor bedrijven die beursgenoteerd zijn ligt dat anders. Daar kan de aandeelhouder een belang opbouwen zonder dat je het weet of er iets aan kunt doen. Een goed voorbeeld is de actie van het hedge fund TCI bij ABN Amro in 2007. Met minder dan 1% van de aandelen werd door TCI de strategie ter discussie gesteld. De gevolgen kennen we. Aandeelhouders zijn er niet slechter van geworden maar dat gold niet voor de andere stakeholders.

Meerdere stakeholders

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat anno 2017 zo’n actie nog steeds mogelijk is. Ondernemingen zoals Unilever en AkzoNobel willen rekening houden met meerdere stakeholders, zoals de draagkracht van de aarde, de werkomstandigheden bij de producenten en de behoefte aan transparantie en informatie bij de consument. En uiteraard ook met de aandeelhouder.

Die ambitie wordt helaas wreed verstoord als de aandeelhouder niet tevreden is of, erger, zich opdringt met eigen korte termijn belangen. En dat is eigenlijk onacceptabel met het oog op het toenemende maatschappelijk belang van een duurzame, langetermijnstrategie van een onderneming. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Geen woordenspel

We hebben met elkaar afgesproken dat eigendom van aandelen leidt tot vergaande zeggenschap. Daarmee wordt abusievelijk het eigendom van een aandeel verward met het eigendom van de onderneming zelf. Dat lijkt een woordenspel maar is het niet. Een onderneming is eigenlijk niet van de aandeelhouders maar zij hebben een aandeel in de onderneming. Desalniettemin gedragen aandeelhouders zich vaak alsof de onderneming van hen is en alleen hun belangen moet dienen.

Lees op De Kleur van Geld hoe Triodos Bank is gestructureerd

Als mens heb je een eigen identiteit, een eigen rechtspositie maar je kan alleen bestaan en je ontwikkelen als je omgeving, andere mensen en de aarde daar aan bijdragen. Die hebben daar een ‘aandeel’ in maar zijn geen eigenaar van jou. Slavernij hebben we afgeschaft.

Maatschappelijke Onderneming

De onderneming van de toekomst moet ook bevrijd worden van deze ‘slavernij’. Vooral grote, beursgenoteerde ondernemingen dienen zich daarom als Maatschappelijke Onderneming te structureren en daarmee vast te leggen hoe zij vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid sturen. Wat zijn de kenmerken van zo’n structuur:

• De positie van stakeholders is gelijkwaardig en dat moet een helder, wettelijk kader krijgen. Dat is overigens niet hetzelfde als een gelijke positie. Aandeelhouders nemen risico op zich en dat betekent dat er afspraken worden gemaakt over hoe zij delen in de winst of het verlies. Voor andere stakeholders gelden weer andere afspraken.
• Als een onderneming meer zichzelf stuurt moet de rol van de Raad van Commissarissen breder en dieper worden. Breder omdat zij geacht worden bij hun toezicht de belangen van alle stakeholders mee te wegen. Dieper omdat er meer oog voor de missie (‘purpose’) van de onderneming moet komen. Dat gaat dus veel verder dan de huidige wettelijke verplichting waarbij het belang van de onderneming sec voorop staat.
• Transparant verantwoording afleggen over hoe de onderneming met de belangen van alle stakeholders omgaat, is cruciaal en dient in wet- en regelgeving te worden vastgelegd.

De Maatschappelijke Onderneming is vandaag nog de uitzondering. Het is de hoogste tijd voor een eerste stap zodat dit over 20 jaar de norm is geworden en de toevoeging ‘maatschappelijk’ overbodig is geworden.
Vorige keer had ik hier al een bericht van. Maar nu naar de bron ervan, De NVAZ gaat starten met een nieuwsplatform, gepubliceerd op 8 februari 2017:
De NVAZ gaat starten met een nieuwsplatform. Met dit platform willen wij nieuws sneller bij de leden ophalen en vervolgens met de leden delen. Om dit mogelijk te maken hebben we een facebookpagina ingericht waarop het nieuws gepresenteerd wordt. Deze facebookpagina heeft de ‘look and feel’ van de Community AG.

Al geruime tijd is er gesproken over mogelijkheden om onder de leden van de NVAZ sneller nieuws met elkaar te delen. De leden van de NVAZ vertegenwoordigen 20 instellingen, 19 therapeutica en 8 beroepsverenigingen, in totaal zijn hier meer dan 5000 mensen werkzaam in de antroposofische gezondheidszorg. We gaan er vanuit dat deze medewerkers ervaringen opdoen en inzichten verkrijgen die van waarde zijn om met de anderen te delen. Het gaat hier om nieuws dat relevant en interessant is voor de professionals die bij de NVAZ zijn aangesloten. De Community AG is meer thematisch van opzet en voldoet onvoldoende in deze behoefte. Met deze facebookpagina willen wij een meer dynamische uitwisseling realiseren. Ook is het onze bedoeling interactie tussen leden onderling te stimuleren.

Om regie te houden op de nieuwsitems zullen Danja van der Meer en John Benjamin de redactie op zich nemen en zorgdragen voor de plaatsing van de items. Om ook een gevoel en cultuur te ontwikkelen zullen Danja en John de komende tijd vertegenwoordigers van de leden benaderen en hun bevragen op interessant en relevant nieuws. Hierin willen we ook de verschillende opleidingen, die zich specifiek richten op het ontwikkelen en leren van dat wat binnen de antroposofische gezondheidszorg wordt nagestreefd, meenemen.

Om een kader te vormen ten aanzien van wat is nieuws, denken wij aan onderwerpen die van doen hebben met;

• Ontwikkelingen binnen NVAZ zelf, informatie van bestuur en werkgroepen
• Externe contacten zoals met de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren
• Interne ontwikkelingen zoals personele wisselingen binnen Raad van bestuur, directie, management, medisch therapeutisch team. Uitbreidingen, nieuwbouw of juist krimp, nieuwe doelgroepen
• Inhoudelijke vernieuwingen zoals nieuwe methodieken, best practices, het ontwikkelen van eigen scholingstrajecten voor medewerkers, het ontwikkelen en implementeren van zorgprogramma’s
• Nieuw aanbod van scholing en ervaringen met scholingsactiviteiten
• Ontwikkeling van kwaliteitssystemen
• Vacatures
• Nieuwe publicaties

Danja en John zullen de teksten opstellen of de aangeleverde teksten redigeren, hierbij is het zeer wenselijk om bestaande teksten met eventuele foto en of filmmateriaal te ontvangen.

Het bestuur van de NVAZ en ondergetekenden hopen dat deze facebookpagina onder de leden gaat leven en dat het gaat voldoen aan de wens om snel van elkaar te horen en te leren.

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden (en de hieraan verbonden medewerkers) onze facebookpagina gaan volgen.
Dat leverde al het nodige op, waaronder Nieuw impuls Conferentie voor medewerkers in de instellingen 10 november, gepubliceerd 14 maart 2017:
Op vrijdag 10 november zal voor het eerste keer sinds jaren weer een conferentie plaatsvinden voor medewerkers die werkzaam zijn in de instellingen. Het is een initiatief van Astrid van Zon (directeur Urtica de Vijfsprong), Merlijn Trouw (directeur DeSeizoenen) en Pim Blomaard (stafmedewerker Raphaëlstichting en hoofdonderzoeker van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum). Zij willen deze dag vorm geven voor alle medewerkers, maar vooral ook voor de nieuwe generatie medewerkers. Kunst zal hierin een voorname rol spelen. Het programma en de locatie volgen nog.
En ook deze, 19 april Stakeholdersbijeenkomst Profilering antroposofische gezondheidzorg olv Helene van der Vloed, gepubliceerd 11 april 2017:
Op 19 april is er voor genodigden een volgende bijeenkomst over het onderwerp ‘Profilering antroposofische gezondheidszorg’ onder leiding van Helene van der Vloed.

Het doel van de bijeenkomst is om op te halen wat er onder de genodigden leeft, waar liggen er kansen, welke dilemma’s worden ervaren en uiteindelijk welke stip op de horizon willen we gemeenschappelijk plaatsen. Waar willen we met elkaar naar toe? Wanneer moet dat zichtbaar worden? En met wie willen we samenwerken? Tijdens deze bijeenkomst zullen de contouren van een streefbeeld zichtbaar worden en ontstaat er een zogenaamd wenkend perspectief. Het uitwerken van een agenda op basis van de streefbeelden en het wenkend perspectief vindt op een later moment plaats. De vraag of hiervoor een alliantiemanager ook nodig en gewenst is, zal dan beantwoord kunnen worden.

Het streven is om op de ALV van de NVAZ op 13 juni aan de leden en de vertegenwoordigers van de andere stakeholders een projectplan te presenteren waar inhoudelijk en financieel draagvlak voor bestaat.

We hebben voor Helene gekozen vanwege haar ervaringen en werkwijze. Helene is een bevlogen ambassadeur, zij zet zich in voor een verduurzaming van Nederland waarbij inclusie en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn. Zij heeft onder meer affiniteit met het verduurzamen van de zorgsector maar heeft ook ervaring in het bedrijfsleven en in het maatschappelijk veld. Zij is ondernemend, samenwerkingsgericht, bouwt onverwachte coalities, zoekt uitdaging en is onafhankelijk, betrokken en sociaal. Heeft in de afgelopen jaren gewerkt in de zorgsector, in de periode daarvoor als (sociaal) ondernemer en in het veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Organiseren. Zij houdt regelmatig lezingen en presentaties over innovatie gekoppeld aan duurzaamheid met als speerpunten positieve gezondheid, circulaire economie en een inclusieve samenleving.
Om helemaal bij te blijven, hoeft u alleen deze Facebookberichten bij de NVAZ te volgen. En dan nu verder in het Duits. Dat hebben we tenslotte al een tijdje niet meer gedaan, niet zo veel tenminste. Magazin Info3 kwam op 9. Februar 2017 met “Eine neue Natur aus geistiger Übernatur schaffen”. Interview zu neuen Entwicklungen der Mistelforschung, door Ronald Richter:
Vor 100 Jahren hat Rudolf Steiner gemeinsam mit Ita Wegman die Behandlung von Krebs mit Hilfe der Mistel angeregt. Nun werden ab Sommer erstmals Mistelöle und -lotionen in den Handel kommen. Dahinter steht eine ungewöhnliche Entwicklungsarbeit zwischen dem anthroposophischen Reinigungsmittelhersteller Sonett und Professor Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker, der nicht nur an der Alanus Hochschule, sondern auch im Rahmen der Delos Forschungsstelle tätig ist. Ronald Richter sprach mit ihm über die Aufgabe der Mistel in unserer Zeit und ein vertieftes Verständnis von Anthroposophie.

Wolf-Ulrich Klünker, wozu dienen die jetzt entwickelten, neuartigen Mistelöle? Zur Behandlung von Krankheiten oder zur Kosmetik?

Ich selbst bin mit der Mistelfrage seit 25 Jahren und länger beschäftigt. Vor etwa drei Jahren hat mich die Firma Sonett gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass die Delos-Forschungsstelle mit Sonett kooperiert. Die beiden Geschäftsführer, Gerhard Heid und Beate Oberdorfer, sind überzeugt, dass unter Bedingungen der Bewusstseinsseele Unternehmungen zusammenarbeiten müssen mit Einrichtungen, mit denen sie nicht unmittelbar zu tun haben, wenn eine geistige Bezugnahme möglich ist. Wir haben uns für die Mistel als Kooperationsthema entschieden und versucht, das, was an anthroposophischer Tradition da ist, aufzuarbeiten. Schließlich meinen wir, dass heute im 21. Jahrhundert unter Bedingungen der Bewusstseinsseele die Therapie nicht erst beginnt, wenn schon ein Medikament verwendet wird, sondern dass Therapie mit dem menschenkundlichen und geisteswissenschaftlichen Denken beginnt. In diesem Sinne haben wir durchaus in Anknüpfung an die anthroposophische Tradition gearbeitet, aber unser Verfahren nicht direkt von daher übernommen. Ich bin auf ein technisches Verfahren gestoßen, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist: Es ist der sogenannte fluidische Oszillator, der heute vor allem in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird und verwendbar ist für Luft- und Flüssigkeitsprozesse. Daraus haben wir ein Verfahren entwickelt, das wir bezeichnen als “Mistelform. Sensible Prozesse”.

Unter diesem Label geht das Produkt auch in den Handel?

Genau. Wir haben zunächst eine Grundsubstanz der Mistelaufbereitung entwickelt, dann die Weiterverarbeitung zu Hautölen und Lotionen. Das ist inzwischen durch eine Erprobungsphase gegangen, insbesondere bei professionellen Masseuren und Menschen aus dem Bereich der Rhythmischen Massage. Also, auf deine Frage: Ist das Therapie oder Kosmetik? Die europäische Anmeldung läuft unter “Kosmetik”; wir verstehen es aber im umfassenden Sinne menschenkundlich gedacht, so, wie Rudolf Steiner den Begriff der Hygiene und des hygienischen Okkultismus aufgefasst hat.

Sonett produziert Seifen und Geschirrspülmittel mit dem Oloid. Hat der fluidische Oszillator damit zu tun?

Nein, der fluidische Oszillator ist ein Verfahren, wo ohne äußere Bewegung, rein durch Innenraumgestaltung, bestimmte Schwingungs- und Sensibilisierungsprozesse im Bereich Luft und Flüssigkeit entstehen. Wir stellen im Oszillator zwei Grundsubstanzen her: eine Art Wintersubstanz der Mistel, die vom Sommer her sensibilisiert ist, und eine Sommersubstanz, vom Winter her sensibilisiert. Die so im Oszillator entstandenen “übernatürlichen” Sommer- und Wintersubstanzen haben wir zunächst im Oloid verbunden. Inzwischen sind wir aber dahin gekommen, diese letzte Stufe der Verbindung beider Ströme ebenfalls im Oszillator vorzunehmen.

Im Dezember 2015 fand ein Forschungskolloquium mit dem Mistelforscher Prof. Dr. Volker Fintelmann statt. Du hast es bezeichnet als eine Art Stabübergabe. Wie lief das ab?

Nicht als eine Stabübergabe speziell an unsere Arbeit, sondern generell. Diese Veranstaltung an der Hamburger Carl Gustav Carus Akademie habe ich nämlich insofern als eine Art Abrundung einer Entwicklungsphase verstanden, als Volker Fintelmann formulierte, die Mistel sei nun in eine neue Phase eingetreten, wo der Mistelzusammenhang imaginativ neu verstanden werden müsse. Diese Aussage von jemandem, der bis in die letzten Jahre hinein an vorderster Front therapeutisch mit der Mistel tätig war – da liegt etwas drin, was mich enthusiasmiert hat, den Zusammenhang neu zu denken.

Wie können wir uns das vorstellen? Mein Eindruck ist, dass trotz Forschung und Anwendung die Mistel aus einem Nischendasein auch nach hundert Jahren nicht herauskommt. Was ist jetzt das Neue?

Ich glaube, dass dieser Ansatz sich in verschiedenen Stufen als neu verstehen kann. Sobald man näher einsteigt, wird nämlich deutlich, dass schon bei den Auszügen der gepflückten Mistel große Fragen entstehen; dann ist unklar und umstritten, was Sommer- und Wintermistel bedeutet. Und dass diese Unklarheiten im Hinblick auf den von Rudolf Steiner betonten Maschinenprozess sich fortsetzen. So dass sich unterschiedliche Lager gebildet haben, zum Beispiel im Hinblick auf die Berücksichtigung der Provenienz der Mistel von verschiedenen Wirtsbäumen. Damit hat die anthroposophische Misteltradition verschiedene Phasen von Enthusiasmus und Depression durchlaufen, bis dahin, dass auch in anthroposophischen Therapien die Misteltherapie oftmals nur noch als Begleitung angeboten wird. Das hat uns grundsätzlich zu der Frage geführt: warum eigentlich die Mistel als Krebstherapiemittel? Man kann die Beantwortung dieser Frage nicht an Rudolf Steiner delegieren, bloß weil der es gesagt hat. Wir müssen zu eigenständigen Erkenntnisgrundlagen gelangen. Da erscheint es mir wichtig zu sehen, dass die Mistel von ihrer Entwicklung her etwas in sich trägt, was heute die Pflanzenwelt eigentlich nicht mehr hat, indem sie vegetative Prozesse mit sensiblen Prozessen verbindet, dass in ihr also Lebens- und Erlebensprozesse, Leben und Empfindung zusammenkommen. Und wenn man das alte menschenkundlich-therapeutische Prinzip des Aristotelismus nimmt, das lautete: “anima forma corporis”, also, die Seele als Formkraft des Leibes, dann erlebt man, wie diese Sensibilität auch formbildend im Leib wirkt. Unsere Frage ist: Wie kann diese Sensibilität als Empfindungsqualität von Ichkräften her gebildet werden? Wie können diese Ichkräfte, die sensibel in den Organismus einwirken, durch die Mistel verstärkt werden? Das ist unser menschenkundlicher Ansatz.

Was hat eure Mistelforschung mit der heutigen Zeit zu tun?

Ich habe den Eindruck, dass gegenwärtig die Ichentwicklung einen Punkt erreicht hat, wo der Organismus darauf wartet, durch bewusste Ichkräfte unterstützt zu werden. Rudolf Steiner hat in den sogenannten Mitgliederbriefen am Ende seines Lebens formuliert: Bewusstseinsseelenkräfte walten im Leib, aber noch nicht in der Seele. Und wenn Bewusstseinsseelenkräfte im Leib walten, dann bedeutet das meines Erachtens: Der Organismus funktioniert schon sozusagen modern. Er ist nur zunehmend darauf angewiesen, dass vom Ich her diese Bewusstseinsseelenkräfte auch bewusst entwickelt werden. Ich sehe viele Krankheitsprozesse im seelischen und im somatischen Bereich gar nicht verursacht durch Vergangenheitsgründe in der Biographie oder der Genetik, sondern aus fehlender Zukunft. Weil das Ich diese Bewusstseinsseelenkräfte nicht bewusst hervorbringt, wartet der Leib im vorhin angedeuteten Sinn von anima forma corporis vergeblich auf sensible Formkräfte aus dem Ich. Wenn die nicht kommen, dann entstehen unter Umständen Wucherungen, Depressionen und Burn-out. Insofern ist aus dieser Perspektive jede Krankheit heute individuell anzusehen.

Noch mal kurz zu der merkwürdigen Mistel. Sie unterscheidet sich von allen anderen Pflanzen?

Schon in Farbe und Form. Sie wächst in der Baumkrone ohne eigene Wurzeln in einer kugeligen Gestalt unbeeindruckt von der Schwerkraft, die den Pflanzen sonst ihre Wachstumsrichtung vorgibt. Sie blüht im Winter, bildet keine Samen, sondern Keimlinge. Sie muss erst noch Erdenpflanze werden. Das Wesen der Mistel spricht etwas an, was heute in jedem Menschen als existentielle Entwicklungsfrage lebt: Selbstverantwortung, das heißt, Ichfähigkeit. Wir sind immer mehr selbst für unsere Gesundheit und für unser Leben verantwortlich.

Blüte und Frucht finden im Dezember statt. Das erinnert mich an die Christrose, die auch zur Krebstherapie genutzt wird. Haben die beiden irgendeinen geheimen Zusammenhang?

Ich denke, der Zusammenhang besteht darin, dass etwas Natürliches durch “übernatürliche” Ich-Kräfte zu einer neuen Natürlichkeit findet. Das hängt mit dem Begriff von Über- und Unternatur zusammen, den Steiner am Ende seines Lebens gebildet hat. In den allerletzten Leitsätzen und dem dazugehörigen letzten Mitgliederbrief vom März 1925 ist die Grundaussage: Es wird in Zukunft immer weniger Natur geben. Das, was früher Natur war und unter Natur verstanden wurde, wird immer mehr Unternatur. Es kommt nun darauf an, eine Art Übernatur zu bilden. Heute kann man hinzufügen: Damit wir eine bestimmte menschenkundliche und naturkundliche Erkenntnishöhe auch im Erleben erreichen, die sich der Natur mitteilt. Dadurch entsteht aus dieser vom Menschen zu bildenden Übernatur eine neue Natur. Und in diesem Zusammenhang würde ich Mistel sehen beziehungsweise das, was wir in der Mistelverarbeitung zu leisten haben: eine neue Natur aus geistiger Übernatur. Die Natur ist in dieser Hinsicht auf den Menschen angewiesen, auf seine Ichprozesse. Vielleicht deutet sich das auch im Verständnis der Christrose an. Für eine neue Ökologie scheint mir allerdings die Mistel eine Art Vorreiterfunktion zu haben. Die bedeutet nicht Bewahrung von Natur, sondern Schaffen von Zukunftsfähigkeit von Natur. Und die Mistel ist diejenige Pflanze, die diesen Prozess für den menschlichen Organismus ermöglicht durch entsprechende ätherisch wirksame Empfindungskräfte, die in ihr veranlagt sind und die heute ichhaft weiterentwickelt werden können.

Wie geht es weiter?

Ich glaube, dass zunächst das Ganze auch ein neuer Begriff des Unternehmerischen ist und ebenso des Umgangs mit anthroposophischer Tradition. Und das bedeutet, wir kommen nie zu Ende. Die Sache muss immer weiter entwickelt werden. Wir sind schon jetzt an einer nächsten Stufe dran, den ich als forcierten Mistelprozess bezeichne und wo es um die Frage geht: Ist die Substanz in diesem Sensibilisierungsprozess eigentlich notwendig nur die Mistel, oder müssen wir nicht fragen, ob die Mistel heute nicht durch andere Substanzen ersetzt werden kann? In diesem Sinne stehen wir völlig am Anfang der Entwicklung. Wir sind auch weiter sehr interessiert am Diskurs und haben gerade wieder verschiedene Veranstaltungen und Kolloquien in Planung; wir stehen mit vielen Fachleuten in Kontakt. Mir ist es sehr wichtig, idealerweise mit allen Menschen, die im anthroposophischen Kontext an der Mistel arbeiten, zu kooperieren. Auch dieser Prozess wird weitergehen. ///

Das Gespräch führte Ronald Richter.

Erschienen in der Ausgabe 2/2017 des Magazins Info3 – Anthroposophie im Dialog. Kostenloses Probeheft hier.
In dit kader is absoluut ook van belang het gesprek dat dezelfde Wolf-Ulrich Klünker voerde met Hans Broder von Laue in de Duitse Mitteilungen van April 2017, van de Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland: Hans Broder von Laue im Gespräch zum Mistelprozess mit Wolf-Ulrich Klünker. Geist und Leben in der molekularen Substanz. Zeer aan te raden!

Dan moet ik melden dat RoSE Vol 7 Nummer 2 erschienen is: Neue Ausgabe der internationalen Online-Fachzeitschrift zur Waldorfpädagogik. Dat maakte de Alanus Hochschule Alfter op 12 april bekend:
Die aktuelle Ausgabe von “RoSE - Research on Steiner Education” ist ab sofort online abrufbar. Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und das Rudolf Steiner University College in Oslo geben die internationale Online-Fachzeitschrift zur Waldorfpädagogik heraus. Ziel des Journals ist es, Grundlagenforschung und empirische Beiträge zur Waldorfpädagogik zu fördern. Das Journal wird im Peer-Review-Verfahren publiziert, d. h. die Bewertung erfolgt durch unabhängige Gutachter.

In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans Kolstad in der Rubrik Grundlagenforschung die Rolle von Kunst, Religion und Moral in der höheren Bildung verknüpft mit einem zeitgemäßen Verständnis von Universität. Der Bedeutung von Nachahmung, Interaktion und Kommunikation im Waldorfkindergarten widmen sich Arve Mathisen und Frode Thorjussen.

Im empirischen Teil beleuchtet Axel Föller-Mancini, Juniorprofessor für qualitative Methoden in der Bildungsforschung, Alanus Hochschule, schulbiografische Krisen, und Peter Lawton skizziert eine Studie zur Waldorfpädagogik in den USA. In einem weiteren Beitrag untersucht Leigh Moore die Rolle von Authentizität in Klassenzimmern südafrikanischer Waldorfschulen. Vera Hoffmann analysiert in ihrer ethnografischen Studie anhand von Jahresfesten den Umgang einer kenianischen und einer peruanischen Waldorfschule mit ihren europäischen Wurzeln und Traditionen. Den Zusammenschluss der beiden pädagogischen Konzepte Waldorf und Montessori an der österreichischen Schule Campus Wien West bewerten Jürgen Peters, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Bildungswissenschaft, und Dirk Randoll, Institutsleiter für Erziehungswissenschaft und empirische Bildungs- und Sozialforschung an der Alanus Hochschule, in ihrem Artikel. Einen systematischen Vergleich der professionellen Einstellungen angehender Lehrkräfte an Waldorf- und Regelschulen liefern Phillip Martzog, Simon Kuttner und Guido Pollak.

Im Forum für Anthroposophie und Wissenschaft präsentiert Albert Schmelzer, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Alanus Hochschule, seine Analyse der These, Anthroposophie sei vorwissenschaftlich, wie es Heiner Ulrich in seinem Buch “Waldorfpädagogik. Eine kritische Einführung” expliziert hat, und Angelika Wiehls rezensiert das Buch “Wie Menschen frei werden. Zum Verständnis des Jugendalters” von Karl Martin Dietz.

Ausgaben von “RoSE - Research on Steiner Education” sind einzusehen unter www.rosejourn.com.
Dan gaan we naar Aus dem Leben am Goetheanum. Op 8 april schreef Sebastian Jüngel over Vorstand am Goetheanum: Matthias Girke als neues Mitglied bestätigt:
Am 8. April bestätigten die Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft den Vorschlag, den Vorstand am Goetheanum um Matthias Girke zu erweitern. Der Arzt und Klinik-Mitbegründer aus Berlin ist bereits seit September 2016 Leiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum.

Das Goetheanum als Hochschule und Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft befindet sich seit einigen Jahren in einem Reformprozess. Zeitgemäße Formen für eine weltweit tätige Mitgliedergesellschaft und engere Verbindungen zu den Menschen, die in anthroposophischen Einrichtungen, Unternehmen und Organisationen tätig sind – das sind die Hauptziele dieser Transformation einer bald hundertjährigen Gesellschaft.

So werden heute beispielsweise die Repräsentanten der Anthroposophischen Gesellschaften in den jeweiligen Ländern vermehrt in die Beratungsprozesse am Goetheanum einbezogen; die Vorstandsmitglieder stellen sich alle sieben Jahre zur Wiederwahl; Vorstand und die Leitenden der elf Fachsektionen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bilden seit einigen Jahren zusammen die Goetheanum-Leitung.

Vor diesem Hintergrund bat der Vorstand am Goetheanum die Mitglieder, seiner Erweiterung um den Internisten Matthias Girke aus Berlin zuzustimmen. Er verfügt nicht nur über erprobte Kompetenzen im medizinischen Bereich (Innere Medizin, Diabetologie, Palliativmedizin) – neben der Waldorfpädagogik und der biologisch-dynamischen Landwirtschaft einer der öffentlich bekanntesten Beiträge anthroposophischer Arbeit. Als Mitbegründer und langjähriger Leitender Arzt im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, als langjähriges Vorstandsmitglied in der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland und im Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland hat er ausgeprägte Erfahrungen im Aufbau und in der Gestaltung größerer sozialer Zusammenhänge.

Die Mitglieder haben auf der Generalversammlung am 8. April Matthias Girke mit großer Mehrheit als neues Mitglied im Vorstand am Goetheanum bestätigt.
Op 9 april volgde dit bericht over de Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft:
In den Finanzen hat es sich niedergeschlagen, der Wille zur Veränderung ist von der Goetheanum-Leitung ausgesprochen, Zielbilder sind formuliert und ihre Umsetzung in Arbeit – die Generalversammlung war in einem Übergangszustand zwischen bevorstehendem Neugriff und alten Verhaltensweisen.

Schatzmeister Justus Wittich sprach Klartext: «Aus den Finanzen geht eindeutig hervor, dass sich die Anthroposophische Gesellschaft ändern muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher.» Das strukturelle Defizit des Goetheanum wurde in den letzten Jahren immer wieder aufgefangen, für den Jahresabschluss 2016 mussten jedoch Eigenmittel und Rückstellungen aufgelöst, Legate einbezogen und Hypotheken aufgenommen werden. Das reduzierte das Defizit auf 300 000 Franken; gelöst ist das strukturelle Defizit damit nicht.

Die Goetheanum-Leitung arbeitet an Lösungen. Die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft decken gerade noch ein Drittel der Ausgaben; geplant ist ergänzend eine Goetheanum-Assoziation, damit auch Unternehmen verschiedenster Art das Goetheanum unterstützen können. Über neue Strukturen hinaus geht es um ein neues Verständnis der Anthroposophischen Gesellschaft mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Im Sinne der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft kann heute jeder Mensch gleichermaßen in seiner inneren (meditativen) Kultur wie auch im Alltag oder Beruf spirituell tätig werden. Die Bedingungen dafür sind sehr verschieden: Die einen mögen von der ‹Philosophie der Freiheit› ausgehen, andere von den eigenen Lebenserfahrungen etwa im Slum oder in der Favela. Zum neuen Blick gehört, sich als Teil einer größeren Bewegung zu begreifen und offen für Partnerschaften zu sein.

Am die Generalversammlung umrahmenden Jahrestreffen wurden Ideen zum künftigen (Selbst-)Verständnis der anthroposophischen Arbeit und die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Ländern deutlich.

Die Debatte über die sechs Anträge war überwiegend sachbezogen. Zwei der Anträge wurden von den anwesenden Mitgliedern unterstützt. So soll der Vorstand darauf hinwirken, dass sich die Initiative ‹Ein Nachrichtenblatt› im Gesellschaftsorgan ‹Anthroposophie weltweit› vorstellen kann und dass er einen Rechenschaftsbericht zur ‹Faust›-Inszenierung vorlegt. Keine Mehrheit fanden die Anträge, grundsätzlich geheim abzustimmen und immer auch die Enthaltungen zu zählen (diese werden aber neu abgefragt). Der Antrag zum Einrichten einer Arbeitsgruppe zum Antragswesen im Rahmen der Sektion für Sozialwissenschaften wurde zurückgezogen; der Antrag auf Aufheben des Beschlusses der Mitgliederversammlung von 1935 zu Ita Wegman und Elisabeth Vreede wurde als noch nicht abstimmungsfähig empfunden – statt dessen soll an einem Alternativantrag von Gerald Häfner als Anliegen weitergearbeitet werden.

Entlastet und um Matthias Girke erweitert, hat der Vorstand – und mit ihm die Goetheanum-Leitung – ein existenzielles Arbeitsjahr vor sich.

Vorabdruck aus: ‹Das Goetheanum› Nr. 17/2017 (gekürzt)
Tsja, en tot slot kunnen we niet om Michael Eggert en zijn Egoisten heen. Hij schuwt de controverse en de provocatie niet, zoals bekend. Niet voor tere zielen, om zo te zeggen. Maar zijn opinie mag er zijn, ja, zijn stem moet er ook zijn. Zoals op 2 april in Die Artisten in der anthroposophischen Manege, ratlos:
Gewiss, da gibt es die, die vernehmlich in den sozialen Netzwerk Beifall klatschen, wenn die nationalistischen, hetzerischen Querfront-Anthroposophen mit Hang zu Diktatoren bloggen oder posten. Es sind gerade die, die nicht eigentlich eine eigene Meinung, einen Standpunkt oder eine anthroposophische Linie vertreten, sondern immer wieder den Meister zitieren. Die passiv-aggressive anthroposophische Haltung spiegelt sich aber offenbar gern in radikalen Demokratie-Verweigerern wie Mikeondoor, der hier ein Pamphlet gegen den heute angeblich kulturbestimmenden Transhumanismus zitiert, aber zugleich für gleichgesinnte – rechte und glaubensstarke – Anthroposophen auf derbe, unfreiwillig komische Art eine Online-Partnerbörse ankündigt: “Aus aktuellen Anlass erscheint demnächst hier auf diesen Seiten eine neue Rubrik mit dem Titel: Anthroposophische Partnersuche. Für alle, die aktiv ihre “Stoßkraft und Freudigkeit des Daseins” erweitern wollen…”

Dieses brachiale, stoßkräftige anthroposophische Fussvolk wird sich, geeint in seinem gemeinsamem Hass auf Liberalismus, EU, “Materialismus” und demokratische, offene Prozesse in einer Partnerbörse sicherlich gerne vereinigen, unter dem Banner der unerschütterlichen Treue zum großen Meister.

Aber es werden immer weniger. Die Jungen bleiben fern, die Mitgliederzahlen schrumpfen, die Gelder bleiben aus. Im Angesicht der immer schlechteren finanziellen und personellen Umstände werden die Grabenkämpfe um Ressourcen, um einen Rang, um einen Platz am Futtertrog stetig härter, die Versuchungen größer, den Einflüssen von Geldgebern und bestimmten Netzwerken nachzugeben und das abzuliefern, was eindeutig verwertbar erscheint: Esoterisches Geschwafel, das den Erwartungen eines erheblichen Teil des Marktes entspricht; spekulatives Zeug, aus Anthro-Textbausteinen gebastelt; selbstbeschönigender, selbsterhöhender, die Eitelkeit kitzelnder Pomp; trendiger neurechter, anti-globalisierender, pseudohistorischer Polit-Kitsch: Alles, worauf die verbliebenen stumpfen Pseudo-Esoteriker eben abfahren.

Wer, bitte, will sich schon ratlos, fragend, selbstkritisch präsentieren? Und doch, die Anthroposophische Gesellschaft unternimmt genau das. Es gibt durchaus nicht nur die rückwärts Gewandten und Selbstbezogenen, sich stoßkräftig untereinander Mischenden, sondern auch die, denen ihr Anthroposophensein zur offenen Frage geworden ist und die sich um die Zukunft der hundert Jahre alt gewordenen Dame Gedanken machen. So ein aktuelles Skript zur Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft: “In verschiedenen Kolloquien, Arbeitsgruppen, Interviews und Konferenzen wurde in der Deutschen Landesgesellschaft ab Januar 2016 das Thema «Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft» bearbeitet. Aus diesen Schritten entstanden zentrale «Kernthemen», die in den nächsten drei bis fünf Jahren bearbeitet und ausgestaltet werden sollen.” Klar werden viele der momentan dominanten Probleme angesprochen (die politischen Abwege bleiben ausgeklammert), teilweise in Zuschriften an die Organisatoren, vor allem aber in den dokumentierten Interviews mit engagierten anthroposophischen Persönlichkeiten, die zu Wort kommen. Der Konfliktforscher Friedrich Glasl sieht z.B. Probleme in Bezug auf “anthroposophische Forschung”: “Es wird manchmal etwas schnell von Forschung gesprochen, aber Forschungsergebnisse, die sich wirklich präsentieren können und sich einem Diskurs stellen, gibt es zu wenig. Dennoch gibt es Menschen, die Hervorragendes geleistet haben und die erkenntnistheoretische Basis dazu sehr gut durchdacht haben. Auch Geistesforschung gibt es zu wenig und was erarbeitet wird – auch Gutes – kommt zu wenig in die Öffentlichkeit. Es gibt Mitglieder, die die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft in der akademischen Welt nicht zu scheuen brauchen und wichtige Beiträge leisten. Was die Arbeit in der Allgemeinen Sektion betrifft , wo es um die Klassenstunden geht, um den Schulungsweg, da ist es schwierig, wenn Menschen, die schon Jahrzehnte in der Hochschularbeit aktiv sind, gefragt werden: Kannst du etwas über deine Ergebnisse sagen, Imagination, Inspiration, Intuition, Schwellenerlebnisse usw.? Das ist schwer, da gilt natürlich dieses «sei vorsichtig und nicht prahlerisch über bestimmte Dinge, das können Illusionen oder was auch immer sein». Es ist wichtig, das zu respektieren, aber es müsste doch untereinander möglich sein, bei den Lektorentreffen, dass man sagen kann: Wir machen uns nichts vor und sind absolut ehrlich, wie haben wir geforscht, was ist dabei – mit aller Vorsicht – an Erkenntnissen gewonnen geworden?”

Ja, was? Und wie schafft man den fast unmöglichen Spagat zwischen einer Initiationsgemeinschaft, die auf Initiative bauen will, aber in einer in Statuten, Hierarchien und Machtgefügen erstarrten Institution? Das scheint vor allem die früher für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Monika Elbert umzutreiben: “Es muss vorrangig um Erkenntnisinhalte statt um Verwaltung gehen und es braucht vor allem, statt Repräsentieren, «gute Zusammenarbeit» und gute Projekte. Die Kultur der Selbstbehauptung gilt es zu überwinden zugunsten gegenseitiger Förderung und des absoluten Ernstnehmens der jeweiligen Intentionen. Verantwortliche Positionen in der Anthroposophischen Gesellschaft müssten streng nach dem Kriterium besetzt sein, ob die Persönlichkeiten wirklich Intentionen zur Veränderung haben.”

Und nicht wenige – so zeigt nicht nur diese Umfrage – engagierte Mitarbeiter ödet die toxische Wirkung erstarrter, in Tradition gegossener anthroposophischer Esoterik an: “Die alten Formen der Hochschule haben eine lähmende Wirkung und sind daher zu retardierenden Kräften geworden. Wie lange können wir es uns noch erlauben, das nicht sehen zu wollen?” (Monika Elbert)

All diesen ganz unterschiedlichen, aber nachdenklichen Stimmen engagierter Anthroposophen nachzugehen, ist deutlich spannender als manche Lektüre anthroposophischer Literatur. Für Lydia Fechner wirkte der anthroposophische Habitus geradezu erstickend: “Ich war ungefähr sechs Mal im Jahr in Dornach und habe sozusagen mein ganzes Leben auf diese Gesellschaft ausgerichtet, auf meine Art und Weise, mit meinen Leuten. Und andererseits, ich habe da immer schon so ein bisschen schmerzlich erlebt, dass es bei Anthroposophen eben so ist, dass man ganz schnell jemanden beurteilt, ob er dazu gehört oder nicht. Das erlebe ich als ein soziales Problem und das geht nicht nur sozusagen aus von rein Bekenntnismäßigem, «ich bin Anthroposoph oder ich identifiziere mich mit allem was Steiner sagt», sondern oft bis in den Habitus rein, also wie man lebt, was man macht. Also, einfach so eine Art Lebenshabitus. Und das habe ich immer als sehr unangenehm erlebt.” Für Claudia Grah-Wittich erscheint dieser Habitus selbst in den meisten anthroposophischen Publikationen: “Die Zeitschriften in der anthroposophischen Szene. Es ist wirklich einer meiner Alpträume, wenn ich sie neben meinem Bett staple und mich frage, ob nicht einer mit einem Adlerblick auf die Menge schauen könnte. – Das wurde bestimmt schon gemacht, aber ich bin jetzt mal frech: Die «Anthroposophie», «Die Drei», die «Mitteilungen», «Das Goetheanum», «Weltweit», ... letztlich sind es dieselben Themen immer wieder von einem anderen Redaktionsteam aufbereitet und Menschen werden beschäftigt und Gelder werden akquiriert und jede Zeitschriften kämpfen darum, dass sie irgendwie überlebt. Das ist für mich das Bild der anthroposophischen Szene.”

“Irgendwie überlebt” – heilfroh, dem Habitus und der erstarrten Pseudo-Esoterik entkommen zu sein: Wie soll man aus diesen Aussagen von Akteuren Zukunft dieser Gesellschaft schaffen? Eigenartig, dass gerade diese Ratlosigkeit geradezu befreiend wirkt, mehr noch, als die Brainstorming-Stichworte für die zukünftige Arbeit im Anhang des Skripts. “Irgendwie überlebt” bedeutet auch: Hier werden wirklich die Fragen gestellt, die weh tun. Dass sich die deutsche Gesellschaft das traut und zutraut, erscheint als wirklicher Hoffnungsschimmer, ja als Zeichen neuer Stärke. Die Einsicht, dass die Probleme in der verkrusteten Struktur der Gesellschaft selbst liegen, kann nur dem Raum geben, was tatsächlich trägt, kann nur die Voraussetzung zur Bildung neuer, initiativer struktureller Formen sein. Gerade das Bekenntnis zur Ratlosigkeit, die Ehrlichkeit, Offenheit im Umgang miteinander – ja das Bekenntnis eines Scheiterns dieser Gesellschaft scheint mir der tragende Boden dafür sein, sich als Anthroposophische Gesellschaft neu zu erfinden.
Op 9 april gevolgd door Der süße anthroposophische Brei oder: politischer Schamanismus, waarin hem nog weer een andere trend bezighoudt:
Natürlich kennt man unter anthroposophischen Märchen-Erzählern das Grimmsche Märchen vom süßen Brei, der derart gärt (“Doch ach, ihr fiel das Wort nicht ein. Das Wort, welches dem Topf Einhalt geben würde. Schon war der Topf dreiviertels voll und die Mutter grübelte und grübelte, lief im Raum umher und suchte das Wort”), dass er ein ganzes Dorf unter sich begräbt – eine kaum aufzuhaltende Selbstvermehrung “bis über den Kopf hoch”.

Ähnlich – und nicht selten mit identischen Auswirkungen bis über den Kopf hoch – wuchern seit jeher manche Aussagen Rudolf Steiner, seine Bildwelten und kosmischen Weltbilder – manchmal konstruktiv, manchmal breitgetreten und missbraucht bis zur Beliebigkeit heutiger Esoterik und politischer Positionierungen.

Die Zutaten zum Überquellen des süßen anthroposophischen Breis sind bei Rudolf Steiner selbst zu finden. Zum Pflichtprogramm jedes ernsthaften Studiums sollte gehören, solche kritischen Trigger zu kennen, um ihnen nicht selbst zu verfallen und in die dekadenten Strudel und Abseitigkeiten anthroposophischer Weltbilder hinein zu geraten.

Als Beispiel solcher Abseitigkeiten kann der hier im Blog von Bobby angesprochene Hamburger Anthroposophischen-Polit-Clown Hans Bonneval gelten, der mit entwaffnender Naivität und selbstverliebter Redseligkeit in einem Interview Querfront-lastige, New-World-Order Verschwörungstheorien im Namen von Rudolf Steiner zum Besten gibt – Futter für die esoterische Rechte. Bonneval hat nach Jahren östlicher Meditations-Praxis zur “Wahrheit” gefunden, die er nach Steiner irgendwo hinter den realen Phänomenen wittert und als heilend empfindet. Sie ist für ihn auf höchst schlichte Art verbunden mit all den Verschwörungstheorien, die seit 9/11 durchs Internet wabern, was er – trotz deutlicher Distanzierungen und Kündigungen vonseiten Hamburger anthroposophischer Institutionen – per YouTube, Blog, Seminaren und Büchern der Welt mitzuteilen gewillt ist.

“Bobby fasst die “Info zum Video” auf der YouTube-Seite von Quer-denken.tv (Hans Bonneval im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt) so zusammen:

“Wahrheit ist viel mehr als man gewöhnlich annimmt. Sie ist ein hochwirksames Heilmittel für Seele und Leib. Und es ist keineswegs gleichgültig, ob wir im Einzelfall die Wahrheit wissen oder nicht. Sehr vieles, was falsch oder ungünstig läuft, ist die Folge der gewaltigen Menge an Unwahrheit und Lüge, in der wir heute zu leben gezwungen sind…
…Und in ähnlicher Weise korrigiert die Anthroposophie das gesamte Weltbild unserer materialistischen Kultur. Sie ersetzt Unwahrheit und Lügen durch Wahrheit.
Nun gab und gibt es aber Menschen, die schon seit über hundert Jahren versuchen, zu verhindern, daß die Europäer spiritualisiert werden. Anglo-Amerikanische Okkultisten trachten eine Weltherrschaft zu errichten (NWO) zur Unterwerfung der gesamten Menschheit. Zwar konnten sie den großen Eingeweihten des 20. Jahrhunderts nicht hindern, die Weltgeheimnisse mitzuteilen, aber sie konnten das mitteleuropäische Volk, welches dadurch spiritualisiert werden sollte, bei diesem Vorgang stören. Und das geschah durch den ersten Weltkrieg und durch alles, was ihm nachfolgte. Das war – nach Steiner – der eigentliche Grund für den sogenannten Krieg.”

Ein ganzes Netzwerk querfrontiger Politischen-Anthroposophen greift solche und ähnliche Stichwörter dankbar auf und verwurstet sie zu dem üblichen Brei, der umso toxischer wird, je mehr aktuelle politische Positionierungen damit verbunden werden.

Ein anderes Beispiel für das Wuchern des süßen Breis – beliebig heraus gegriffen aus der Masse – ist die australische Bestseller-Autorin Adriana Koulias, die sich explizit als anthroposophische Lehrerin und “goetheanistische” Forscherin sieht:

“But I follow Rudolf Steiner’s indications which are Goethean.” (Facebook)

Die Phänomene, die sie zu entdecken glaubt, sind z.B. ein Kreuz im CT-Querschnitts-Bildes eines Gehirns, woraus sie Schlüsse bzgl des Wirkens Christi zieht – im Sinne von modernem Kaffeesatz-Lesen. Oder sie leitet aus geschichtlichen Koinzidenzen (1917 bolschewistische Revolution – 2017 Trump Erscheinen als “Antichrist”) weitreichende Folgerungen ab, die sie beliebig weiter anreichert, z.B. mit dem Wirken des Templer-Ordens (3 x 666). So entdeckt sie “goetheanistisch” unentwegt “Parallelen”, denen eine internationale anthroposophische Netz-Community gebannt folgt:

“Dear friends, I woke this morning with this thought:
The two world leaders who now face one another on two sides of the world can be found in this lecture. If we wish to understand the relationship between Putin and Trump I believe we must look to the Mongols and their relationship to Russia on the one side and America on the other.
We may find them incarnated also in France when the two came together to exterminate the Templar Order.
Note well the relationship of the Templars with protecting Europe from America and with their protection of Europe from the Mongols and Arabism.
Note that Rudolf Steiner spends a great deal of time in this series of lectures explaining these relationships and you may see the parallels.” (Facebook)

Das assoziative Verbinden von einzelnen Fakten oder Phänomenen als Hebel zu weltanschaulichen Positionierungen ist heute wohl das geeignete Mittel, um in den sozialen Netzwerken zu punkten. In diesem Metier ernten die dümmsten Goetheanisten die dicksten Kartoffeln, und der Rest der Szene biedert sich lieber an: Der süße Brei, der sich über die Netzwerke ergießt, setzt schließlich die Trends, garantiert Aufmerksamkeit und Aufregung. Erregungspotential, geistloser Furor, Kaffeesatz-Lesen und NWO-Scheuklappen-Denken als “goetheanistische Erkenntniswissenschaft” – wie konnte es so weit kommen?

Der simple Reflex, dem süßen Brei manichäischer Welterklärungssysteme zu verfallen, kann es alleine nicht sein. Gewiss ersetzt die oben dargestellte Pyramide der Verschwörungen – von Geheimgesellschaften über den Vatikan bis hin zu außerirdischen Mächten – jedes aktive politische Denken und entbindet von der Verantwortung einer eigenen, Vernunft-orientierten Positionierung. Die abergläubische Spekulation erscheint da wie ein Rückfall in archaische, atavistische Reaktionsmuster, ein politischer Schamanismus. Und gewiss findet man den auch bei Rudolf Steiner selbst, dessen Geheimgesellschaften, Jesuiten, Freimaurergesellschaften und amerikanisch-englischen Umtriebe sich ebenso durch sein Werk ziehen wie offen rassistische Zuordnungen.

Gewiss findet man bei Rudolf Steiner auch populistische Impulse, etwa wenn er “die Jugend im zwanzigsten Jahrhundert” anspricht mit “Die Menschen müssen wiederum dazu kommen, stark fühlen zu können: schön-hässlich, gut-böse, wahrhaftig-verlogen” (2) statt “herzlose Gedanken anzustreben”. Den süßen Brei heutiger Anthroposophen hat es sicherlich beflügelt, bei Steiner nachzulesen, dass das “Verlangen nach einem lebendigen Denken brodelt (..)” (3) im “Blute” und das “an das Gehirn” gebundene “heutige Denken” zu überwinden fordert. Wenn er dann behauptet, dass “der Intellekt .. das automatische Fortdenken (sei), nachdem man von der Welt abgeschnürt ist” (4), dann möchte man ihn korrigieren, dass die atavistisch-verschwörungstheoretischen Vorstellungen ebenso wie das bloße, unkritische Fortspinnen anthroposophischer Bilder und die simplen, rückkoppelnden Assoziationen ungleich gefährlicher sind als ein kritischer Realismus es je sein könnte. Auch die konstruktiven, humanistisch geprägten Aussagen Rudolf Steiners im gleichen Vortragszyklus (“Man wird nur dadurch dem Menschen gerecht, dass man in jedem einzelnen einen neuen Menschen sieht.” 5) entschuldigen nicht die Bodenlosigkeit seiner populistischen Entgleisungen zuvor. Man kann Steiner gar nicht anders begegnen als mit eben dem kritischen Realismus, den er selbst immer wieder verdammt hat.

Auf der anderen Seite kann man sich – gerade wenn man sich mit der anthroposophischen Vorstellungswelt beschäftigt – nicht hinter dem widersprüchlichen Meister verstecken; Verantwortung für die eigene Positionierung trägt jeder selbst. Bei Steiner findet man Argumente für jede denkbare Haltung. Die Neigung, im esoterischen Wust leicht konsumierbare, verantwortungslose, autoritäre, simplifizierende Welt-Erklärung-Modelle zurecht zu basteln und dem süßen Brei populistischer Verführer zu folgen, scheint heute größer, populärer und lukrativer denn je zu sein.
_______________

1 Adriana Koulias: https://www.facebook.com/adriana.koulias
2 Rudolf Steiner, Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation, S. 24 f
3 dito, S. 48 f
4 dito, S. 37
5 dito, S. 62
Tot slot deze tekst van 13 april, die in het huidige politiek-maatschappelijke tijdsgewricht extra wrang aandoet, getiteld Die rechten mögen Info3 nicht:
Wie man hört, waren die überregionalen Sitzungen anthroposophischer Redakteure und Verleger schon früher kein Hort der Einigkeit; so mancher Schreiber fuhr insbesondere in den Gedanken an Jens Heisterkamp und “die Info3-Clique” dorthin mit pelziger Zunge und dunkel bewölkten Gedanken. Diese Liberalen, Globalisten und spirituell Aufgeschlossenen unter den anthroposophischen Publizisten haben aber nicht nur in der Szene einen schweren Stand, nein selbst das (nach eigener Einschätzung) elitäre Leitmedium der neuen Rechten, die Vordenker der AfD unter Leitung des Hipster-Schlossherrn und Publizisten, ja “geistigen Führers” (FAZ) Götz Kubitschek aus Schnellroda widmet sich jetzt Info3. Kubitschek und seine Frau mögen, nach Informationen der FAZ, Ziegenkäse, Wehrsportgruppen und Leni Riefenstahl. Die Info3 mögen sie nicht.

Jedenfalls kommt die anthroposophische Zeitschrift in einem aktuellen Artikel Caroline Sommerfelds in Kubitscheks Blättchen Sezession – “Den Weltgeist verraten und verkauft” –, wie der Titel des Artikels schon verrät, nicht gerade gut weg. Sommerfeld möchte dabei untersuchen, wie der “Mainstream” in dieser Szene, die ja “ein bißchen anders als die anderen” ist, tickt – wobei schon diese Ursprungsfrage ganz offensichtlich voreingenommen ist, da der Begriff “Mainstream” für die Rechten negativ besetzt ist.

Dabei gibt es eine gewisse ideologische Nähe zu Rudolf Steiner, da dieser, wie Sommerfeld meint, ein strammer Anti-Amerikaner, “Antiglobalist” und gegen den Marxismus gewesen sei. Steiner sei auch gegen die “verdiesseitigte Massengesellschaft” gewesen, was ihn eigentlich dazu geeignet zu machen scheint, von der neuen Rechten vereinnahmt zu werden: “Klar ist nur: links ist er nicht! Klar ist auch: der “wirklich freie Geist” ist einer, der eben nicht in der durchökonomisierten, rhetorisch durchmoralisierten, verdiesseitigten Massengesellschaft zu finden ist. Das “Übersinnliche” muß ich an dieser Stelle nicht theosophisch-esoterisch ausdeuten, sondern nur als Chiffre nehmen für die zitierte “Freiheit, daß man sich nötigenfalls den äußeren Verhältnissen entgegenstemmen kann”.”

Da ist sie einigermaßen ernüchtert von den Positionierungen Jens Heisterkamps in diesem Info3-Heft, das sie offenbar gerade vorliegen hat: “Er sieht den “Versuch reaktionärer Kräfte, den Zusammenhalt der Nation wieder vom ‘Volk’ und vom Völkischen her zu denken”, als “geistiges Krankheitssymptom.”” Das tut ihr weh, so weh, ebenso wie die Bekenntnisse zu einer offenen Gesellschaft und gar zum Oberschurken der Antiglobalisten, George Soros: ““Info 3” bekennt sich auf den folgenden Seiten fröhlich zur “Offenen Gesellschaft”, denn die gepriesene Initiative “Die Offene Gesellschaft”, an der auch mehrere anthroposophische Institutionen teilhaben, ist ein Ableger der “Open Society Foundation” des Oberglobalisten und NGO-Finanziers George Soros.” So schreibt sich Sommerfeld die Finger wund und klagt gegen die “antirechte Propagandanummer”, internationale Konferenzen am Goetheanum und Waldorfschulen, die es wagen, Feste der Weltreligionen “munter” (auch noch gut gelaunt, offensichtlich!) durcheinanderzufeiern. Das alles riecht doch sehr nach Liberalismus und Weltoffenheit. Nicht einmal Alexander Dugin mögen diese heutigen Anthroposophen, die die schönsten Hoffnungen der Rechten auf einen in ihrem Sinne gestrickten Rudolf Steiner einfach nicht erfüllen wollen. Die heutigen Anthroposophen – die “haben Steiners Freiheitsbegriff mir nichts, dir nichts, an Clinton und Soros verraten und verkauft. Pfui Teufel, oder auch Ahriman!”

So wendet sich Frau Sommerfeld und mit ihr die “Sezession” mit Grauen ab. Glücklicherweise hat sie nicht so genau hingesehen. Bei den Basler “Europäern” wäre sie sicher ganz in ihrem Sinne fündig geworden. Aber glücklicherweise sind ihre Recherchen in der Szene so hohl wie oberflächlich, so voreingenommen wie ideologisiert.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)